Kas notiks, ja nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Līguma noslēgšana

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. 

Ja nav noslēgts līgums, var tikt piemērots naudas sods par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Soda apmēru nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants – fiziskajām personām soda naudas apmērs var būt no 10 līdz 200 eiro, bet juridiskajām personām — no 50 līdz 500 eiro. 

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.