Kas notiks, ja nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Līguma noslēgšana

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. 

Ja nav noslēgts līgums, var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – fiziskajām personām soda naudas apmērs ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro. 

Soda apmēru par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.