Vai drīkstu izmantot svešu konteineri un neslēgt līgumu? Kas būs, ja atkritumus metīšu pie daudzdzīvokļu mājas, neslēdzot līgumu?

Līguma noteikumi

Saskaņā ar pašvaldību sasitošajiem noteikumiem, ikvienam iedzīvotājam ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Atkritumu izmešana svešā konteinerā ir prettiesiska un sodāma rīcība. Pārkāpuma gadījumā policija var sastādīt administratīvā pārkāpuma aktu (protokolu), bet konteinera īpašniekiem no pārkāpēja ir tiesības pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzību.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.