Vai ir minimālais konteineru skaits, kas jāizbūvē?

Izbūve

Rīgas domes saistošie noteikumi nosaka, ka daudzdzīvokļu mājā ar vismaz 5 dzīvokļiem obligāti līdzās sadzīves atkritumu konteineram jābūt novietotam arī konteineram papīra, plastmasas un metāla iepakojumam. Ja ēkā dzīvokļu skaits ir 10 un vairāk, obligāti jābūt novietotam arī konteineram stikla iepakojumam. Ir gaidāms, ka drīzumā obligāta būs jābūt nodrošinātai arī bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošanai. Patreiz daudzdzīvokļu mājai ar vismaz 10 dzīvokļiem mazākais konteineru skaits, ko patreiz ļauj izbūvēt saistošie noteikumi ir 3 konteineri, tomēr jau tagad rosinām būvēt vismaz 4, nodrošinot infrastruktūru arī BIO šķirošanai.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.