Vai pēc jauno pusslēpto konteineru izbūves ir kādi prognozējamie/iespējamie papildus izdevumi iedzīvotājiem nākotnē, salīdzinot ar esošajām izvešanas izmaksām?

Izmaksas

Nākotnes izmaksas, neatkarīgi no konteineru tipa, vistiešākajā veidā ietekmēs dabas resursu nodoklis, atkritumu noglabāšanas tarifs, mazāk iespējams – iekšējo resursu pieaugums.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.