AKTUĀLI

Atklāts konkurss "Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšanai" (pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 08.12.2020.)

06.11.2020

SIA “Clean R”, turpinot projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” (Līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002) īstenošanu, izsludina atklātu konkursu “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšanai” (Identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2020/01). 

Skatīt. konkursa nolikumu šeit + nolikuma 9.pielikums šeit