AKTUĀLI

Carnikavas novada iedzīvotāji, atcerieties noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!

04.07.2018

Carnikavas novadā jau no jūnija sākuma norit līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas stāsies spēkā no 2018. gada 1. septembra. Esam apkopojuši un šajā rakstā sniegsim atbildes uz visbiežāk uzdotajiem Carnikavas novada iedzīvotāju jautājumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
 

Kāpēc jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?

Pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkritumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo esošais operators savu darbību Carnikavas novadā pārtrauks. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, tad diemžēl automātiska līguma pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav iespējama. To paredz Jūsu privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums.
 


Kā var noslēgt līgumu? 

Līgumu var noslēgt vairākos veidos:

  • 
Interneta vietnes cleanr.lv sadaļā “e-pakalpojumi”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlaties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas skaitu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu. Tikai daži klikšķi un līgums ir noslēgts! 

  • Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
  • Klātienē Carnikavas novadā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāda būs mēneša maksa par atkritumu apsaimniekošanu?
 


Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Carnikavā no 1. septembra būs EUR 13,18 /par m3 t.sk. PVN.  Maksa par sadzīves atkritumu pakalpojumiem Latvijas novados ir atšķirīga, to ietekmē pastāvīgo un sezonālo iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums, attālumi starp novada apdzīvotām vietām un novada prasības atkritumu apsaimniekošanā.


Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji saņems pēc pakalpojuma sniegšanas sev ērtā formā - par mēnesi vai ceturksni, elektroniski vai pa pastu.Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana? 


Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir 1 reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro - 2 reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi nedēļā.

Ēku, kurās īpašnieki uzturas īslaicīgi, īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiks izvesti tajā laikā, kad uzturēsieties īpašumā. Grafiks par to tiks saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju, minimālais atkritumu izvešanas skaits ir 5 reizes gadā.Ko darīt ar "zaļajiem atkritumiem" un papildu atkritumu apjomiem? 


Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, kā arī neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu apjomu savākšanai, būs iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta atkritumu izvešana. Tos atkritumu izvešanas dienā vajadzēs novietot blakus pilnajam konteineram, vai speciāli pieteiktā vietā, piemēram, pie dalīto atkritumu punkta vai konteinera, maģistrālo ielu malā utml. Maisus varēs iegādāties no 14. augusta.

Ko darīt ar neizlietotajiem atkritumu maisiem no iepriekšējā operatora?
Ja esat iegādājies sadzīves atkritumu un/vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas maisus no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja vai tos iegādāsieties līdz 14. augustam un nepagūsiet izmantot, tad turpiniet tos lietot. Jaunais pakalpojumu sniedzējs akceptēs un izvedīs arī šos marķētos maisus.Kas būtisks mainīsies novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanā? 

Sakārtosim konteinerus
Slēdzot līgumu, Jums būs iespēja izvēlēties sadzīves atkritumu konteinera tilpumu (no 0,12 līdz 1,1m3), kā arī atkritumu izvešanas biežumu. Iedzīvotājiem, kuru patreizējie konteineri ir bojāti un nav derīgi lietošanai, septembrī "Clean R" nodrošinās konteineru maiņu. Iedzīvotāji, kuru esošie konteineri ir labā stāvoklī un piemērotā tilpumā, varēs turpināt tos lietot.

Nodrošināsim jaunu auto parku 
Carnikavas novada sadzīves atkritumu savākšanai uzņēmums "Clean R" nodrošinās 2 pilnīgi jaunas pēdējiem, augstākiem vides standartiem atbilstošas automašīnas.

Nodrošināsim ērtu un mūsdienīgu saziņu

Aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuriem saziņai parocīga ir interneta vide, rēķinu saņemšana un apmaksa, līgumslēgšana, līgumu izmaiņas un jebkura cita saziņa ar pakalpojumu sniedzēju tiks nodrošināta interneta vidē, uzņēmuma mājas lapas cleanr.lvE-pakalpojumu sadaļā