AKTUĀLI

“Clean R”: esam pietuvojušies kritiskajam punktam atkritumu izvešanā Rīgā

11.09.2019

Informācija medijiem

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” aicina Ministru kabinetu nevilcināties ar konceptuāla lēmuma pieņemšanu par atkritumu izvešanas modeli Rīgā pēc 14. septembra.

“Katra diena, kura tiek pavadīta sarunās un kurā netiek pieņemts lēmums par tiesisko ietvaru, kādā tiks sniegts atkritumu izvešanas pakalpojums Rīgā pēc 14. septembra, ir papildu diena atkritumu izvešanas problēmām Rīgā. Šobrīd esam jau pietuvojušies kritiskajam punktam, kurā ar lēmuma pieņemšanu valsts un pašvaldība vairs nedrīkst vilcināties. Ir jāsaprot, ka viens ir sarunu procedūra un tās noslēgšana, bet daudz būtiskāk ir uzņēmumu spēja saplānot maršrutus, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību,” norāda "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

“Clean R” vadība norāda, ka jau šobrīd pastāv augsts risks, ka var rasties operacionālās darbības kļūdas, jo pakalpojums ir jānodrošina mazāk nekā pēc četrām dienām, līdz ar to operatīva un konstruktīva darbība ir visu iesaistīto pušu interesēs.  

 

Trešdien, 11. septembrī, uzņēmums ir nosūtījis apliecinājumu Rīgas domei par gatavību izvest atkritumus Rīgā pēc 14. septembra. Vienlaikus “Clean R” norāda, ka ir jānodrošina korekts tiesiskais ietvars pakalpojuma sniegšanai.

 

Šobrīd juridiski joprojām ir spēkā koncesijas līgums un no tā izrietošie pienākumi “Clean R” pildīt saistības, tai skaitā izvest iedzīvotājiem atkritumus. Spēkā esošais koncesijas līgums rada tiesiskās sekas – iepriekš noslēgtie līgumi starp Rīgas pilsētu un četriem izraudzītajiem komersantiem, kā arī iedzīvotājiem juridiski zaudē savu spēku. Ņemot vērā, ka koncesijas līgums arvien ir spēkā, tas nav ne atcelts, ne atzīts par spēkā neesošu, Rīgas domes uzteikuma atsaukums pats par sevi nevar atjaunot iepriekšējos komersantu līgumus.

 

Par "Clean R" 

"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.