AKTUĀLI

"Clean R" pilnveido atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā

29.08.2019

Iespēja izvēlēties samazināta tilpuma atkritumu konteinerus, ērtāka atkritumu šķirošana, jaunas un mūsdienīgas atkritumu izvešanas automašīnas – šie ir tikai daži no jaunumiem, kas no 1. oktobra tiks īstenoti Dagdas novadā. Uzvarot pašvaldības izsludinātajā iepirkumu konkursā, "Clean R" nākamos trīs gadus turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā.

Ņemot vērā to, ka "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, visiem Dagdas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir jāpārslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" aicina līgumus pārslēgt savlaicīgi – līdz šī gada 1. oktobrim. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 30. septembrim. Ja līgums nebūs pārslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta, līdz tas tiks paveikts.
Līgumu visvienkāršāk ir noslēgt “Clean R" mājaslapas sadaļā "E-pakalpojumi". To var paveikt arī attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00–17.00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Tāpat līgumu var noslēgt pie uzņēmuma klientu konsultanta Dagdas pašvaldības telpās (Alejas ielā 4, Dagdā).
"Turpmākos trīs gadus Dagdas novada iedzīvotājiem gaidāmi vairāki pozitīvi jaunumi – iespēja izvēlēties mazāka tilpuma konteinerus, jaunas atkritumu izvešanas automašīnas, ērtāka un vienkāršāk saprotama atkritumu šķirošana. Vēl aktīvāk kā līdz šim aicināsim iedzīvotājus iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādējādi samazinot kopējo sadzīves atkritumu apjomu novadā," skaidro "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.
"Rūpējoties par iedzīvotājiem, kuri jau tagad aktīvi iesaistās atkritumu šķirošanā un kuru radītais atkritumu apjoms ir neliels, "Clean R" no 1. oktobra piedāvās iespēju izvēlēties mazāka tilpuma tvertni, tādējādi samazinot atkritumu izvešanas pakalpojuma rēķinu. Pašlaik mazākais pieejamais konteinera tilpums ir 0,14 m3, bet pēc 1. oktobra būs pieejami arī 0,08 m3 konteineri."
Saskaņā ar Dagdas novada saistošajiem noteikumiem atkritumus no daudzdzīvokļu mājām Dagdas pilsētā ir jāizved ne retāk kā reizi nedēļā, bet pārējā novada teritorijā, kā arī no privātmājām pilsētā – vienu reizi mēnesī. Atkritumu izvešanu "Clean R" turpmāk īstenos ar pilnīgi jaunām un videi draudzīgām automašīnām. 
Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem šķirot atkritumus, jau šobrīd pašvaldībā ir izveidots un tiek apkalpots 21 publiski pieejams dalīti vākto atkritumu punkts, kur iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem.
Padarot atkritumu šķirošanu vienkāršāku un vieglāk saprotamu, "Clean R" ir uzsācis ieviest mūsdienīgu, efektīvu un parocīgu atkritumu šķirošanas sistēmu. Līdz šim publiski pieejamajos dalīti vākto atkritumu punktos atradās trīs veidu šķirošanas konteineri, bet turpmāk tie būs tikai divi. Viens konteiners būs paredzēts stiklam (stikla burkām un pudelēm), bet viss pārējais iepakojums (plastmasa, papīrs un metāls) būs jāievieto jauktajam iepakojumam paredzētajos jeb mix konteineros. Jaunā tipa dalīti vākto atkritumu konteineri tiks apmainīti līdz 1. oktobrim. Vēl viens būtisks jaunums: dalīti vākto atkritumu izvešana notiks biežāk – divas, nevis vienu reizi mēnesī, kā tas tika darīts līdz šim. 
Pareiza šķirošana palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina. No 1. oktobra Dagdas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 23,50 EUR par m3 (ieskaitot PVN). Būtisku daļu no atkritumu apsaimniekošanas tarifa veido dabas resursu nodoklis (DRN) un maksa par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā. Ņemot vērā, ka DRN turpmākajos gados palielināsies, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā minētais nodoklis ir 43,00 EUR, bet 2020. gadā tas sasniegs 50,00 EUR par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu.
Uzņēmums turpinās rīkot novadā iecienītās "Eko dienas" akcijas, kuru laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas nederīgās un savu laiku nokalpojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas – ledusskapji, televizori un cita sadzīves tehnika. Tāpat bez maksas tiks savāktas lauksaimniecības plēves. 
Iedzīvotāju ērtībai par atsevišķu samaksu “Clean R” nodrošinās virkni papildu pakalpojumu. Piemēram, bioloģiski noārdāmo jeb kompostējamo atkritumu apsaimniekošanu, lielgabarīta atkritumu izvešanu un citus pakalpojumus.

Par "Clean R"
"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.