AKTUĀLI

Clean R uzsāk atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalā

14.06.2017

Saskaņā ar konkursa kārtībā noslēgto līgumu, 14. jūnijā Jūrmalā darbu sāks jauns atkritumu apsaimniekotājs – vides pakalpojumu uzņēmums Clean R. Šobrīd ir veikti visi priekšdarbi, lai uzņēmums sekmīgi sāktu darbu.
"14. jūnijā spēku zaudēs ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju noslēgtie līgumi. Esmu gandarīts, ka lielākā daļa Jūrmalas iedzīvotāju jau ir paguvuši noslēgt jaunos līgumus. Tiem atkritumi tiks izvesti saskaņā ar jauno atkritumi izvešanas grafiku. Tos jūrmalniekus, kam atkritumu konteiners nav iztukšots paredzētajā dienā vai nav pārliecības par to, ka jaunais līgums ar mūsu uzņēmumu ir noslēgts, aicinu sazināties ar Clean R Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 vai e-pastā kc@cleanr.lv un nokārtot nepieciešamās formalitātes," uzsver Clean R valdes loceklis Guntars Levics. Jūrmalā līgumi jāslēdz visiem uzņēmumiem un privātmāju iemītniekiem, bet daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju vārdā līgumi ir jāslēdz namu apsaimniekošanas uzņēmumiem un biedrībām.
Sākot ar 2018. gadu, pilsētā tiks ieviesta jauna sistēma atkritumu apsaimniekošanā, kas vērsta uz atkritumu šķirošanas veicināšanu un iespējami draudzīgākas un izdevīgākas atkritumu apsaimniekošanas kārtības ieviešanu jūrmalniekiem. Jūrmala būs pirmā pilsēta Latvijā, kurā tiks ieviesta konceptuāli jauna pieeja atkritumu apsaimniekošanā: līguma darbības pirmajā gadā atkritumu apjoms tiks mērīts tāpat kā līdz šim – kubikmetros, bet, sākot ar otro gadu, iecerēts pāriet uz svēršanas sistēmu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja ietaupīt un maksāt par faktisko radīto atkritumu daudzumu, ļaujot norēķināties par atkritumu svaru. Šāda sistēma arī motivēs šķirot atkritumus, jo par atkritumu izvešanu būs jāmaksā atbilstoši svaram, nevis apjomam.
Šogad atkritumu apsaimniekošanas maksa tiks aprēķināta pēc līdzšinējās kārtības: izvešanas tarifs (10,48 eiro par kubikmetru ar PVN), reizināts ar konteinera tilpumu un izvešanas reižu skaitu. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājās vai rindu mājās, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir divas reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais atkritumu izvešanas biežums ir reizi nedēļā. Jūrmalniekiem pašiem ir jāizvērtē, vai viņiem nepieciešams minimālais atkritumu izvešanas skaits, vai arī pakalpojums jāplāno biežāk. 
Rēķinu jūrmalnieki saņems pēc pakalpojuma sniegšanas. Iedzīvotāji var izvēlēties sev vēlamo samaksas biežumu – katru mēnesi vai katru ceturksni. Ir iespējams izvēlēties arī rēķina saņemšanas veidu. Uz e-pastu sūtīti rēķini būs bez maksas, bet drukātiem, pa pastu sūtītiem rēķiniem tiks pievienota maksa par pasta izdevumiem.
Vasarnīcu, vasaras māju iemītniekiem, kas nedzīvo Jūrmalā visu gadu, ir jāslēdz sezonas līgumi. Atkritumu izvešanas grafiks tiks saskaņots individuāli ar ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju. Neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu savākšanai jūrmalniekiem ir iespēja iegādāties speciāli marķētus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta atkritumu izvešana. Atkritumu izvešanas dienā tie ir jānovieto blakus pilnajam konteineram. Viena 100 l maisa cena ir 2,72 eiro ar PVN.
Zaļo atkritumu – nopļautās zāles, koku lapu un citu bioloģiski noārdāmu atkritumu – savākšanai jūrmalniekiem tiks nodrošināta iespēja iegādāties marķētus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta arī atkritumu izvešana. Viena 100 l maisa cena ir 3,63 eiro ar PVN.
Slēdzot līgumu, jūrmalniekiem ir iespēja izvēlēties konteinera lietošanas noteikumus – tā nomu vai izpirkšanu. Ja tie ir bojāti un nav derīgi lietošanai, Clean R nodrošinās citus konteinerus. Iedzīvotāji, kuru esošie konteineri ir labā stāvoklī un piemērotā tilpumā, varēs turpināt tos lietot. Konteineru maiņu, ja tāda būs nepieciešama, uzņēmums nodrošinās jūnijā.
Domājot par apkārtējo vidi, Clean R aicina jūrmalniekus šķirot atkritumus aktīvi un pareizi. Šķiroto atkritumu konteineru un laukumu kārtībai, kā arī pareizai šķirošanai uzņēmums pievērsīs īpašu uzmanību. Pilsētas iedzīvotājiem būs pieejami visi jau esošie atkritumu šķirošanas punkti, kuros bez maksas var atbrīvoties no papīra, plastmasas un stikla atkritumiem. Nākotnē atkritumu šķirošanas punktu skaits tiks palielināts. 
Lai nodrošinātu ērtāku atkritumu šķirošanu mājvietā, jūrmalniekiem būs iespēja iegādāties somas atkritumu šķirošanai. Šādi sašķirotos atkritumus ir ērti uzglabāt un nogādāt dalīto atkritumu savākšanas punktos. 2018. gadā Jūrmalā tiks izveidots pirmais dalīto atkritumu laukums, kurā varēs izmest šķirotos atkritumus un atbrīvoties no sadzīvē bīstamiem un specifiskiem atkritumiem.
Jūrmalas iedzīvotāju ērtībām Clean R nodrošina daudzveidīgas līguma slēgšanas iespējas –  līgumu var noslēgt gan klātienē,  gan interneta vidē,  gan atsūtot aizpildītu līguma veidlapu pa pastu.

  • Klātienē līgumu var noslēgt Clean R Klientu apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 30, vai Rīgā, Vietalvas ielā 5. Jūnijā Clean R darbinieki noteiktos laikos būs pieejami līgumu slēgšanas punktos Dubultos – Drosmes ielā 7, Slokā – Rūpniecības ielā 19 un Lielupē – Burtnieku ielā 22.
  • Visērtāk līgumu noslēgt uzņēmuma interneta vietnē www.cleanr.lv, autorizējoties ar internetbankas starpniecību.
  • Tāpat līgumu var izdrukāt un aizpildītu nogādāt uz kādu no klientu apkalpošanas centriem Jūrmalā, Jomas ielā 30, vai Rīgā, Vietalvas ielā 5.

Tiesības apsaimniekot atkritumus Jūrmalā Clean R ieguva Jūrmalas pilsētas pašvaldības iepirkumu konkursa rezultātā.