AKTUĀLI

Dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu visās pašvaldībās un novados.

22.11.2018

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visas "Clean R" pakalpojuma izmaksas.

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu, līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.

Papildu izmaiņas skars arī novadus, kuru sadzīves atkritumi nonāk SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” atkritumu poligonā “Cinīši". Tajā tiek noglabāti Vārkavas novadā un Dagdas novadā savāktie atkritumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2019. gada 1. janvāra. Tā ietekmē pieaugs arī abu novadu tarifi.

Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 (Jūrmalā par 1 tonnu) ar PVN no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim būs sekojošs:

  • Ozolnieku novads – 14,99 € (līdz šim 14,19 €);
  • Nīcas novads – 16,40 € (līdz šim 15,66 €);
  • Dagdas novads – 16,95 € (līdz šim 15,48 €);
  • Zilupes novads – 21,30 € (līdz šim 20,74 €);
  • Vārkavas novads – 21,38 € (līdz šim 19,40 €);
  • Jūrmala – 108,16 € par 1 tonnu sadzīves atkritumu (līdz šim 102,06 €/t).

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs ne tikai palīdzam dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv