AKTUĀLI

Dalīti vākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā

06.09.2019

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies Dabas resursu nodoklis, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019.gadā minētais nodoklis ir EUR 43,00, bet 2020.gadā tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. “Clean R” visiem iedzīvotājiem nodrošinās iespēju šķirot sadzīves atkritumus. Cītīgi un pareizi šķirojot, tas palīdzēs samazināt atkritumu poligonā noglabāto kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina.

"Clean R" aicina visus Ozolnieku novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā, jo lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie materiāli, piemēram, plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu šķirošana nav sarežģīts process, taču ir jāievēro daži nosacījumi. Pats svarīgākais – šķirot pareizi! 

Ozolnieku novada iedzīvotājiem būs divas iespējas, kā atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem:

1.   Jau šobrīd pašvaldībā ir izveidoti un tiek apkalpoti 21 publiski pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti. Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no vairāku veidu sašķirotajiem  atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam un metālam.

Aicinām visus iesaistīties, šķirot ir vienkārši – tikai nepieciešams sašķirot ikdienā saražotos sadzīves atkritumus, pēc tam tos ievietojot atbilstošajā atkritumu tvertnē, kuras atrodas publiski pieejamās vietās.

Publiskie dalīti vākto atkritumu punkti:

•    SIA "Ozolnieku KSDU", Kastaņu iela 2, Ozolnieki;
•    Skolas iela 11, Ozolnieki;
•    Pie garāžām, Kastaņu iela 9, Ozolnieki;
•    Daudzdzīvokļu māja Saules iela 9, Ozolnieki;
•    Parka 1, Skolas, Meliorācijas, Kastaņu pagalms, Ozolnieki;
•    Autostāvvieta pie Ozolnieku vidusskolas Jelgavas ielā, Ozolniekos;
•    Zvaigžņu ielas galā, blakus Zvaigžņu ielai 2C, Ozolnieki;
•    Rīgas iela 19, Ozolnieki;
•    Vētras, Cenas, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Ziedu un Alejas ielu krustojums, Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Jaunpēternieki, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Pie garāžām Saules iela 7b, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Spartaka iela 14, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Spartaka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Pie Jaunzemju kapiem, Cenu pag., Ozolnieku novads;
•    Jaunatnes iela 5 iekšpagalms, Āne, Cenu pag.;
•    Celtnieku/Sporta ielu pagalms, Āne, Cenu pag.;
•    Pretim Progresa iela 2, Tetele;
•    Teteles pamatskola, Skolas iela 10, Tetele;
•    Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pag.;
•    1.maija 6, Emburga, Ozolnieku novads.
 

2. Klientu ērtībai sākot ar š.g. 1. oktobri "Clean R" piedāvā uzņēmumiem un privātpersonām šķiroto atkritumu apsaimniekošanu no klienta adreses. Noslēdzot atsevišķu līgumu par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi bez maksas tiks izvesti atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam. Minimālais izvešanas biežums gan uzņēmumiem, gan privātpersonām stikla konteineram ir vienu reizi 2 mēnešos, bet jauktajam iepakojumam – reizi mēnesī. Izvešanas dienā dalīti vākto atkritumu konteineriem jāatrodas pie klienta sadzīves atkritumu konteineriem. Gadījumos, ja Jums būs nepieciešama papildus izvešana, to jāpiesaka iepriekš vismaz divas darba dienas pirms plānotās izvešanas. Dalīti vākto atkritumu izvešana novadā notiks – Otrdienās.

•    Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu var noslēgt tikai tie klienti, kuriem būs noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums.
•    Līgums var noslēgt klātienē “Clean R” birojā vai piesakot līgumu, zvanot uz uzņēmuma klient centru. Papildus, ar š.g. 1. oktobri klientiem tiks nodrošināta iespēja līgumu noslēgt elektroniski. Ja lietojat Interneta banku (Swedbank, Citadele, SEB banka, Luminor) – Jūsu ērtībām esam paredzējuši ātru un ērtu līguma pārslēgšanu no mūsu mājas lapas (www.cleanr.lv) sadaļā e-pakalpojumi.
•    “Clean R” dalīti vākto atkritumu izvešanas pakalpojumu un atkritumu tvertnes nodrošinās bez maksas. Jebkuram klientam ir iespēja noslēgt līgumu par 0.12m3*, 0.24m3, 0.66m3 un 1.1m3 konteineru apsaimniekošanu (0.12m3 – tilpuma tvertne individuāli jāpiesaka, zvanot vai rakstot uz “Clean R” klientu centru, vai līgumu jānoslēdz klātienē uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīga).

Jāuzsver, ka klientam pašam ir jārūpējas par dalīti vākto atkritumu konteineru satura kvalitāti. Ja konteinerā tiks ievietots neatbilstošs sastāvs, piemēram, sadzīves atkritumi - izvešana netiks veikta. Konstatējot faktu, “Clean R” informēs klientu un pēc klienta pieteikuma dalīti vākto atkritumu konteiners tiks iztukšots kopā ar sadzīves atkritumiem. Par to tiks piestādīta samaksa atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Rūpējoties par pareizu šķirošanu, ielāgo!

•    Visam sašķirotajam materiālam ir jābūt tīram, sausam un pirms izmešanas iespēju robežās saplacinātam. Plastmasas un papīra iepakojuma un metālam paredzētajos konteineros drīkst mest - plastmasas iepakojumus,  PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumus. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles  noteikti ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes, laminētu papīru, putuplastu un tetrapakas. Tetrapakas ir jāizmet pie sadzīves atkritumiem. Konteineros nedrīkst ievietot netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.  

•    Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Nedrīkst mest netīru stikla iepakojumu, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu vai logu stiklu, spuldzes, smaržu flakonus, kosmētikas trauciņus. 

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķirot, “Clean R” ir ieviesusi jaunu kārtību dalīti vākto atkritumu punktos. Turpmāk novadā būs pieejami divu veidu šķiroto atkritumu konteineri – zaļā un dzeltenā krāsā. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla pudelēm un burkām, bet dzeltenie – jauktajam iepakojumam (papīram un kartonam, plastmasai, metālam).

Sašķiroto atkritumu izvešana

Pareizi sašķirotos atkritumus izved pārstrādei bez maksas. Lai taupītu resursus un mazinātu vides piesārņojumu. Latvijā otrreizējās izejvielas tiek transportētas vienā specializētajā transportlīdzeklī, kurus pēc tam nogādā uz šķirošanas līniju atkārtotai pāršķirošanai. Tur ar dažādu mehānismu, lāzeru, magnētu, kā arī manuāli ar rokām, izlietotais iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots pa materiālu veidiem, atdalot pārstrādei nepiemērotos piemaisījumus. Iegūtās otrreizējās izejvielas presē un “ķīpo”, lai tālāk nogādātu pārstrādes rūpnīcās.

Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros dominē pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas, vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, šādu konteineru saturs tiek izvests kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, piemērojot standarta maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu šķirošanas pamatprincipus, ikdienā tos ievērot un aicināt arī kaimiņus rīkoties atbildīgi.

Interesanti FAKTI, ko var izstāstīt bērniem un uzsākt kopīgi šķirot atkritumus:

  • Cik koki tiek izglābti, jeb neskarti, ja pārstrādā 1m3 papīru/kartonu?  
    (Neskarti paliek 14-18 koki.)
  • Ir izpētīts, ka Latvijā ik gadu tiek izmantoti 3000 tonnu plastmasas maisiņu. (Ar šiem maisiņiem pietiktu noklāt 55 futbola laukumus.)
  • Cik kg no Zilā vaļa ķermeņa masas sastāv no apēstās plastmasas? (Zilais valis vidēji sver 14 000 kg, tātad no viņa svara 700 kg ir plastmasa, kas ir nonākusi jūrā.)

Tādēļ būsim atbildīgi un padomāsim, kādu vidi atstāsim nākošajām paaudzēm, jo atkritumi nekur nepazūd, ja tie netiek pārstrādāti atkārtoti!

Jebkuros jautājumos, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā, aicinām sazināties ar “Clean R” klientu centru - rakstot uz kc@cleanr.lv,  vai zvanot uz 67111001.