AKTUĀLI

Ilgtspējas indeksā Clean R saņem Sudraba novērtējumu

13.06.2017

Vides pakalpojumu uzņēmums Clean R ir novērtēts ar augsto sudraba kategoriju ikgadējā uzņēmumu ilgtspējas mērījumā Ilgtspējas indekss. Clean R šajā vērtējumā piedalījās pirmo reizi. 

Ilgtspējas mērījumā uzņēmuma darbība tiek vērtēta izskatot 5 pamatkategorijas un uzņēmuma īstenoto politiku šajos jautājumos. Kategorijās - uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība - sudraba vērtējums tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri izpilda vismaz 60 līdz 79,9% kritēriju un spēj to pierādīt. Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti savā darbībā un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā.

"Sudraba kategorija jau pirmajā dalības gadā šajā mērījumā ir ļoti labs rezultāts. Tā ir ne vien atzinība mūsu darbībai, bet arī labs instruments, kas ļauj mums paskatīties uz sevi no ilgtspējas prizmas un redzēt jomas, kurās augt un attīstīties. Tas ir instruments, lai redzētu uzņēmumu arī citu ilgtspējīgu uzņēmumu konkurencē, ieklausīties citu labajā praksē un politikā. Mums būs labs atskaites punkts, lai izprastu tās uzņēmuma darbības jomas un procesus, kuri mums ir jāpilnveido, kuri precīzāk jāizvērtē, lietas, kuras ir jāpārskata vai jāmaina," norāda Māris Tjarve, Clean R Kvalitātes vadības departamenta vadītājs. 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Vairāk informācijas par Ilgtspējas indeksu ŠEIT.