AKTUĀLI

Konkursa “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšana” nolikuma grozījumi

24.07.2019

2019.gada 8.jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā iub.gov.lv tika izsludināts konkurss “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšana” (Identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2019/01). Konkursa iepirkuma priekšmets ir dažādi ar poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas izveidi saistītie būvdarbi.

2019.gada 18.jūlijā IUB mājaslapā izsludināti konkursa nolikuma grozījumi, proti, Nolikuma 4.5.7. punktā paredzēta iespēju pierādīt pretendenta pieredzi arī ar būvēm lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas telpu grupā 1271 vai biroju telpu grupā 1220, Nolikuma 4.5.7. un 4.5.8. punktos samazināta atlases prasības izpildei nepieciešamā viena objekta platību līdz vismaz 600m2, kā arī veikti tehniski precizējumi Nolikuma 8.pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30.jūlijs plkst.14:00.

Aicinām interesentus iepazīties ar nolikumu IUB mājaslapā un iesniegt piedāvājumus. Iepirkums tiek veikts projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” vajadzībām (līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002).