AKTUĀLI

Lai kļūtu labāki, aicinām klientus līdz 20. novembrim novērtēt “Clean R” darbu

16.11.2020

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” aicina savus klientus piedalīties aptaujā un sniegt vērtējumu par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, telpu uzkopšanā un teritoriju uzturēšanā.

Aptaujas ir pieejamas platformā VisiDati.lv:

 Aicinājums piedalīties aptaujā klientiem tiek nosūtīts arī individuāli e-pastos.

“Clean R” katru gadu veic klientu aptauju, kas ļauj novērtēt sniegtos pakalpojumus un, atbilstoši klientu ierosinājumam, pilnveidot tos ieviešot izmaiņas pakalpojuma norisē un izpildījumā. Aptauja ietver jautājumus par savstarpējo informācijas apmaiņu, informācijas kvalitāti un iegūšanas veidu, norēķinu sistēmu, atkritumu šķirošanu utml.

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 2020. gada 20. novembrim.