AKTUĀLI

Latvijas pašvaldībās rudenī notiks "Eko diena", kuras ietvaros iedzīvotāji varēs nodod nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces

22.08.2017

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar vairāku novadu domēm 2017. gada septembrī "Eko dienu" rudens pasākumu. Līdzīgas Eko jeb Tīrības dienas norisinājās šajās pašvaldībās 2017. gada aprīlī un to laikā iedzīvotāji bez maksas nodeva 13,52 tonnas elektroierīču. Novērtējot iedzīvotāju ieinteresētību un atsaucību, novadu domes sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju "Clean R" pasākumu nodrošinās arī rudenī.

Pasākums norisināsies vienas dienas garumā dažādās Sējas novada, Dagdas novada, Kokneses, Vecsalienas pagasta un Tabores pagasta vietās. Šajās vietās atradīsies "Eko dienas" mikroautobuss, kurā no iedzīvotājiem bez maksas tikas pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir kļuvušas sadzīvē nederīgas un savu laiku nokalpojušas.

Sējas novada "Eko diena" norisināsies 16. septembrī: 

 • Pabažos, laukumā pie daudzdzīvokļu mājas “Kamenes” - no plkst.10.00 līdz plkst. 11.00
 • Sējā, pie veikala - no plkst.11.30 līdz plkst. 12.30
 • Lojā, pie kultūras nama - no plkst.13.00 līdz plkst. 14.00 
 • Murjāņos, laukumā pie daudzdzīvokļu namiem - no plkst.14.30 līdz plkst. 15.30

Dagdas novada "Eko diena" norisināsies 23. un 24. septembrī: 

 • Saules ielā 15, Konstantinovā - 23.09. no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00
 • Ozoliņos, Dagdas pagastā, ciemata centrā - 23.09. no plkst. 11.20 līdz plkst. 12.20
 • Alejas ielā 4, Dagdā - 23.09. no plkst. 12.35 līdz plkst. 13.35
 • Andzeļos, pie dzīvokļu mājas “Narcises” - 23.09. no plkst. 13.55 līdz plkst. 14.55
 • Skolas ielā 3, Andrupenē - 23.09. no plkst. 15.20 līdz plkst. 16.20
 • Astašovā, Andrupenes pagastā, pie veikala - 23.09. no plkst. 16.40 līdz plkst. 17.40
 • Ezerniekos, “Pagastmāja” - 24.09. no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00
 • Skolas ielā 5, Svarincos, Svariņu pagastā - 24.09. no plkst. 11.25 līdz plkst. 12.25
 • Škaunē, pagasta pārvaldes ēkā - 24.09. no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00
 • Bērzu ielā 2, Porečjē, Bērziņu pagastā - 24.09. no plkst. 14.20 līdz plkst. 15.20
 • Apaļos, Ķepovas pagastā - 24.09. no plkst. 15.50 līdz plkst. 16.50
 • Dārza ielā 1, Asūnē - 24.09. no plkst. 17.15 līdz plkst. 18.15

Kokneses  "Eko diena" norisināsies 23. septembrī: 

 • Iršos, pie skolas ēdnīcas - no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30
 • Bebros, pie ambulances - no plkst.11.00 līdz plkst.12.30
 • Koknesē, pie Katlumājas - no plkst.12.45 līdz plkst. 14.15
 • Koknesē, Stacijas laukumā - no plkst.15.30 līdz plkst. 16.30
 • Bormaņos, pie veikala - no plkst.17.00 līdz plkst. 18.00

Vecsalienas pagastā  "Eko diena" norisināsies 30. septembrī: 

 • Vecsalienā pie darbnīcam - no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.30

Tabores pagastā  "Eko diena" norisināsies 30. septembrī: 

 • Oktobra ielā 2a, Taborē, Tabores pagastā, Daugavpils novadā - no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00

"Eko dienas" ietvaros iedzīvotāji var nodot tādas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas kā ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.

Nododot šīs nederīgās lietas, mēs kopā varam paveikt labu un videi draudzīgu darbu. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāk pārstrādes cehos, kur to izjauc, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.