AKTUĀLI

Lielgabarīta atkritumus un Elektrotehniku novada ciemos izvedīs 2018 gada 17. novembrī, aicinām pieteikt vietas

07.11.2018

SIA “Clean R” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību organizē lielgabarīta atkritumu un Elektrotehnikas izvešanas akciju Carnikavas novada ciemos. Akcija norisināsies 2018. gada 17. novembrī.

Aicinām iedzīvotājus līdz 2018. gada 14. novembrim (ieskaitot) elektroniski, rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv, vai pa tālruni 67111001 pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.

Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi un elektrotehnika jāizvieto pie savas adreses sadzīves atkritumu konteinera izvešanas dienā plkst. 8.00 un dienas laikā atkritumi tiks aizvesti. Savukārt par daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju lielgabarītu un Elektrotehniku pieteikumu jāveic konkrētā namu apsaimniekotājam, vēlams norādot aptuveno atkritumu apjomu.

Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 22,87 eiro/m3 

Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Elektrotehnikas izvešana tiks nodrošināta bez maksas

ATCERIES

Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu konteinerī - piemēram, nolietots skapītis, gulta, krēsls, matracis, citas mēbeles un to daļas u.tml.

Pie lielgabarīta atkritumiem nav pieskaitāmi sekojoši atkritumi:

  • remonta laikā radušies celtniecības/būvniecības atkritumi un celtniecības materiālu pārpalikumi (ķieģeļi, flīzes, reģipsis, krāsas, šķīdinātāji un šo vielu piesārņots iepakojums u.c.) ;
  • keramikas izstrādājumu atkritumi (nolietotā santehnika u.c.):
  • lapas, zari, dārza atkritumi;
  • azbestu saturošos jumta apdares materiāli, kas tiek kvalificēti, kā bīstami un videi kaitīgi atkritumi;
  • logu rāmji ar stiklu u.c.

Elektrotehnika ir elektriskās un elektroniskās iekārtas kā ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.

Nododot šīs nederīgās lietas, mēs kopā varam paveikt labu un videi draudzīgu darbu. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes centros, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.

Papildus informējam, ka 2018. gada decembrī SIA “Clean R” Carnikavas novada katram līguma slēdzējam nodrošinās iespēju bez maksas nodot četras nolietotas automašīnas riepas. Par riepu vākšanas akcijas datumiem un norises kārtību informācija sekos nākamajā pašvaldības avīzes izdevumā ka arī pašvaldības un SIA “Clean R” mājas lapās.

Atkārtoti aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA “Clean R”, nekavējoši to izdarīt. Ziemas sezonā, no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim, atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R" Carnikavā pieņems klientus katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7 no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00. Tuvākā "Clean R" pieņemšana Carnikavā notiks 8. novembrī.

Līgumu iespējams noslēgt arī interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001 vai klātienē darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā. Jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšana ar SIA “Clean R” norit jau kopš šī gada jūnija. Vēlamies Jūs brīdināt, ka Carnikavas novada Pašvaldības policija drīzumā sāks atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli. Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir no 70 līdz 700 eiro. Tāpat policija uzraudzīs, lai pie dalīti vākto atkritumu konteineriem netiktu izmesti sadzīves atkritumu u.tml.

Atgādinām, ka informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā pastāvīgi varat atrast www.komunalserviss.carnikava.lv izvēlnē “Atkritumu apsaimniekošana”.