AKTUĀLI

Riepu akcija Carnikavā - 21. decembrī

28.11.2019

Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R" sestdien, 2019. gada 21. decembrī, organizēs automašīnu riepu nodošanas akciju. Carnikavas novada iedzīvotājiem ik gadu ir iespēja bez maksas nodot 4 nolietotās automašīnu riepas. 21. decembrī bez maksas tiks pieņemtas riepas no iedzīvotājiem, kuri tās nav nodevuši pavasara akcijas laikā. Savukārt, ja jau pavasarī izmantojāt riepu bezmaksas nodošanas iespēju, tad šīs akcijas ietvaros, varat tās nodot par maksu.

Klientiem riepu izvešana jāpiesaka SIA "Clean R" Klientu centrā līdz 2019. gada 13.decembrim, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni 67111001. Piesakoties akcijai, ir jānosauc līguma numurs, riepu skaits, atrašanās vieta, kā arī kontakttālrunis.

Iedzīvotāju ievērībai – atkritumu apsaimniekotājs riepas pieņems no klienta atkritumu apsaimniekošanas līgumā norādītās adreses. Šīs akcijas laikā riepas pieteiktajās adresēs pieņems tikai klientu klātbūtnē, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir aicināti pakalpojumu pieteikt māju vecākajiem, kuri šīs ziņas apkopos un nodos atkritumu apsaimniekotājam. Jāņem vērā, ka no viena dzīvokļa drīkst nodot četras automašīnu riepas un nama apsaimniekotājam pieteikumu sarakstā jānorāda dzīvokļa numurs, informācija par personu, kura nodod riepas (vārds uzvārds, tālruņa nr., riepu skaits). Bez iepriekšējas pieteikšanas mājas vecākajam riepas 21. decembrī netiks pieņemtas.

Novada iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros, bez papildu samaksas ir nodrošināti vairāki papildpakalpojumi, kas tiek organizēti vienu vai vairākas reizes gadā speciālu akciju ietvaros. Piemēram, lielgabarīta un nolietotās elektronikas savākšanas akcijas, kā arī riepu akcija. Ārpus šīs akcijas Carnikavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt nolietoto riepu izvešanu kā videi kaitīgo un bīstamo atkritumu izvešanas maksas pakalpojumu, kura tarifs ir 4,22 €/kg.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.