AKTUĀLI

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas 2018. gadā

13.12.2017

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2018. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa "Clean R" pakalpojuma izmaksas.

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 25,00 €/t līdz 35,00 €/t, bet bīstamiem atkritumiem un tiem ražošanas atkritumiem, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, nodokļa likme 2018. gadā par vienas tonnas apglabāšanu pieaugs no 45,00  €/t līdz 50,00 €/t.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. 

Pieaugot vai samazinoties kādai no pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās arī “Clean R” kopējā pakalpojuma maksa. 

Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA “Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs ar PVN no 2018. gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim būs sekojošs:

 • Stopiņu novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 7,02 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 7,76 EUR/m3;
 • Kokneses novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 17,25 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 18,86 €/m3;
 • Inčukalna novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 10,25 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 11,94 €/m3;
 • Sējas novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 13,50 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 13,76 €/m3;
 • Nīcas novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 10,21 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 13,47 €/m3;
 • Zilupes novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 16,86 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 20,74 €/m3;
 • Biķernieku pagastā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 12,28 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 10,14 €/m3;
 • Tabores pagastā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 11,56 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 10,82 €/m3;
 • Vecsalienas pagastā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 10,99 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 10,48 €/m3;
 • Dagdas novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 15,98 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 15.48 €/m3ar PVN;
 • Vārkavas novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 19.90 €/m3ar PVN, no 2018. gada 1. janvāra 19,40 €/m3;
 • Ikšķiles novadā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 8,88 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 9,32 €/m3;
 • Jūrmalas pilsētas teritorijā tarifs līdz 2017. gada 31. decembrim ir 10,48 €/m3, no 2018. gada 1. janvāra 9,27 €/m3. Papildus lūdzam pievērst uzmanību tam, ka no 2018. gada marta maksa par SIA “Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas teritorijā tiks aprēķināta pēc faktiski savāktā atkritumu svara (tonnās) un tarifs būs 102,06 €/tonnā.

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Sadzīves atkritumu tvertnē ļoti bieži nonāk tie atkritumi, kurus ir iespējams šķirot un nodot atkārtotai pārstrādei. Šķirojot atkritumus, mēs palīdzam dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, kā arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām vai Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv .