AKTUĀLI

Sākam rudens dārza darbus! Speciālie maisi zaļajiem atkritumiem.

27.09.2018

No 23. septembra līdz 11. novembrim Jūrmalā norisinās akcija “Zelta rudens”, kuras laikā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji varēs atbrīvoties no dārza jeb zaļajiem atkritumiem, iegādājoties speciālus, atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R” marķētus bioloģiski noārdāmo atkritumu priekšapmaksas maisus.

Viena maisa tilpums ir 100 litru, cena – € 1,71. Šajos maisos drīkst ievietot tikai bioloģiski noārdāmos jeb zaļos atkritumus. Tie ir jebkuri dabīgas izcelsmes atkritumi, piemēram, nopļauta zāle, koku lapas, nelieli koku zari, augļu un dārzeņu pārpalikumi, olu čaumalas, biopolimēru iepakojums, arī slapji papīra atkritumi.
Maisos nedrīkst ievietot sadzīves atkritumus, bīstamos atkritumus, celtniecības atkritumus, kā arī izdedžus un jebkāda cita veida atkritumus, kas var bojāt maisu un neatbilst bioloģiski nenoārdāmo atkritumu sastāvam.
 
Piepildīto maisu izvešanu SIA “Clean R” nodrošinās pēc noteikta grafika vienu reizi nedēļā, svētdienās. Lai pieteiktu izvešanu, lūgums zvanīt uz SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centra tālruni 67111001 vai rakstīt uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, norādot klienta līguma numuru vai maisu atrašanās vietu, kā arī savu tālruņa numuru.
 
Maisus var iegādāties SIA “Clean R” Jūrmalas Klientu apkalpošanas centrā Fabrikas ielā 11, Jūrmalā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30 vai Vietalvas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
 
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” nosaka, ka namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) jānodrošina lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšana izgāztuvē vai to kompostēšana. Tāpat saistošie noteikumi nosaka, ka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nav atļauts dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības un zaļos atkritumus, to skaitā dedzināt jebkādus plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs.