AKTUĀLI

Atklāts šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Ikšķiles novadā

19.01.2018

Ceturtdien, 11. janvārī, Ikšķiles novada Tīnužu pagastā “Kaparāmuru karjers–Ezeri” tika atklāts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Clean R” izbūvētais dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukums.

“Ir liels prieks, ka arvien lielāka sabiedrības daļa apzinās šķirošanas nozīmīgumu un ievieš to kā savas ikdienas sastāvdaļu. Liela nozīme ir arī tam, ka šķirojot iespējams ietaupīt,” Ikšķiles dalīti vākto atkritumu laukuma atklāšanā sacīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš arī izteica gandarījumu par to, ka ikšķilniekus un SIA “Clean R” vieno kopīgas vides saglabāšanas intereses, ko apliecina sekmes arī citu īstenoto sadarbības projektu gaitā.

Atklāšanas pasākumā sanākušos uzrunāja arī SIA “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics, sakot: “Liels prieks redzēt, ka atkritumu dalīta vākšana tik strauji popularizējas. Kad pirms 10 – 15 gadiem klienti mums vaicāja, ko darīt ar atkritumiem, šķirošanas aspekts praktiski netika skarts. Tagad viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir tieši atkritumu šķirošana un pareiza šī procesa sākšana. Apsveicama ir tik strauja sabiedrības izpratnes augšana, apzinoties, ka arī atkritumi ir resurss.” CleanR laukuma atklāšana

Atklāšanas pasākumā sanākušos sveica arī Guntis Āboltiņš, SIA "Āboltiņa būvuzņēmums "AG"" vadītājs, kā arī Valerijs Stankevičs, SIA "Clean R" izpilddirektors un Atkritumu apsaimniekošanas departamenta direktors.

Laukuma platība ir 1160 m2, un tā izveide ir nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 494 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” prasībām. Projekta kopējās izmaksas ir 110 884 EUR (bez PVN), no kuriem KF finansējums veido 40 125 EUR. 

Jaunais laukums Ikšķiles iedzīvotājiem piedāvās iespēju katram ērtā laikā sašķirotā veidā nogādāt laukumā plastmasas un stikla atkritumus, koksni un izlietoto koka iepakojumu, papīru un kartonu, metāla iepakojumu, kā arī sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgo preču atkritumus.

Laukuma būvprojekta autors un autoruzraugs ir SIA “GEO CONSULTANTS”, projektētājs – Zigurds Gutāns, būvniecību nodrošināja SIA “Āboltiņa būvuzņēmums “AG””, savukārt būvuzrauga pienākumus pildīja SIA “Alteh building” būvuzraugs Edvīns Klūga.

SIA “Clean R” un Ikšķiles novada pašvaldība 2016. gada 1. decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Tā ietvaros paredzami vēl citi uz vides saglabāšanu un “zaļo domāšanu” vērsti projekti.