AKTUĀLI

Tiek pārtraukts iepirkums "Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas" būvdarbu veikšanai

06.01.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums Clean R pārtrauc iepirkuma procedūru SIA "Clean R" "Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas" būvdarbu veikšanai.

Lēmuma pamatojums ir finanšu piedāvājumi, kas būtiski pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.