AKTUĀLI

Vārkavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus klātienē

10.10.2019

Uzvarot pašvaldības izsludinātajā iepirkumu konkursā, "Clean R" nākamos trīs gadus turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā. Uzņēmums aicina novada iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, jo 31. oktobrī esošie līgumi zaudēs spēku. Iedzīvotāju ērtībām, vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” līgumu slēgšanu nodrošinās ne tikai elektroniskā veidā, bet arī visos pagastos klātienē.

Līgumu slēgšana klātienē iespējama: 
•    Otrdien, 22. oktobrī plkst. 10.00—11.30 Pilišku Saieta vietā,
•    Otrdien, 22. oktobrī plkst. 12.00—14.00 Vārkavas pagasta pārvaldē,
•    Trešdien, 23. oktobrī plkst. 10.00—12.30 Rožkalnu pagasta pārvaldē,
•    Trešdien, 23. oktobrī plkst. 13.00—15.00 IAC Vanagi.

Līgumu visvienkāršāk ir noslēgt “Clean R" mājaslapas sadaļā "E-pakalpojumi". To var paveikt arī attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00–17.00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Tāpat līgumu varēs noslēgt Vārkavas novada domē.

Tāpat, visiem Vārkavas novada iedzīvotajiem “Clean R” pa pastu  uz klienta adresi ir nosūtījis jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma formu, kuru aizpildot un nosūtot atpakaļ uz uzņēmuma biroju, pakalpojuma līgums tiks pārslēgts. Gadījumā, ja līguma formā nav saprotama aizpildāmā informācija, aicinām sazināties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru vai aizpildīt līguma formā tikai ailes, kurās ir norādīta kontaktinformācija, proti – vārds, uzvārds, apkalpošanas objekta adrese un kontakttālrunis, paraksts. “Clean R”, saņemot šādi aizpildītu līguma formu, individuāli sazināsies ar klientu un precizēs trūkstošo informāciju.

No š.g. 1. novembra Vārkavas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 26,06 EUR/m3, ieskaitot PVN. Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas periodā, kas sāksies 2019. gada 1. novembrī, iedzīvotājiem būs divas reizes gadā pieejamas  bezmaksas akcijas nolietoto lauksaimniecības iepakojumu savākšanai. Par akcijas norises laiku un kārtību informēsim atsevišķi.

Uzņēmums arī turpinās rīkot novadā iecienītās "Eko dienas" akcijas, kuru laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas nederīgās un savu laiku nokalpojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas – ledusskapji, televizori un cita sadzīves tehnika. 

Par "Clean R"
Latvijas vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R ir nodarbināti vairāk nekā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.