AKTUĀLI

Vārkavas novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar "Clean R"

05.09.2019

Uzvarot pašvaldības izsludinātajā iepirkumu konkursā, "Clean R" nākamos trīs gadus turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā. Uzņēmums aicina novada iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Viens no būtiskiem novada iedzīvotāju ieguvumiem ir ērtāka un saprotamāka atkritumu šķirošana.

Ņemot vērā to, ka "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, visiem Vārkavas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir jāpārslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" aicina līgumus pārslēgt savlaicīgi – līdz šī gada 1. novembrim. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 31. oktobrim. Ja līgums nebūs pārslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta, līdz tas tiks paveikts.

Līgumu visvienkāršāk ir noslēgt “Clean R" mājaslapas sadaļā "E-pakalpojumi". To var paveikt arī attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00–17.00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Tāpat līgumu varēs noslēgt Vārkavas novada domē.

Papildus informējam, ka visiem Vārkavas novada iedzīvotajiem “Clean R” pa pastu  uz klienta adresi ir nosūtījis jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma formu, kuru aizpildot un nosūtot atpakaļ uz uzņēmuma biroju pakalpojuma līgums tiks pārslēgts. Gadījumā, ja līguma formā nav saprotama aizpildāmā informācija, aicinām sazināties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru vai aizpildīt līguma formā tikai ailes, kurās ir norādīta kontaktinformācija, proti – vārds, uzvārds, apkalpošanas objekta adrese un kontakttālrunis, paraksts. “Clean R”, saņemot šādi aizpildītu līguma formu, individuāli sazināsies ar klientu un precizēs trūkstošo informāciju.

"Viens no būtiskiem jaunumiem, kas sagaida Vārkavas novada iedzīvotājus pēc 1. novembra, ir ērtāka un vienkāršāk saprotama atkritumu šķirošana. Vēl aktīvāk nekā līdz šim aicināsim iedzīvotājus iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādējādi samazinot kopējo sadzīves atkritumu apjomu novadā," skaidro "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Padarot atkritumu šķirošanu vienkāršāku un vieglāk saprotamu, "Clean R" ir uzsācis ieviest mūsdienīgu, efektīvu un parocīgu atkritumu šķirošanas sistēmu. Līdz šim publiski pieejamajos dalīti vākto atkritumu punktos atradās trīs veidu šķirošanas konteineri, bet turpmāk tie būs tikai divi. Viens konteiners būs paredzēts stiklam (stikla burkām un pudelēm), bet viss pārējais iepakojums (plastmasa, papīrs un metāls) būs jāievieto jauktajam iepakojumam paredzētajos jeb mix konteineros. Jaunā tipa dalīti vākto atkritumu konteineri tiks apmainīti līdz 1. novembrim. Pareiza šķirošana palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina. 

No š.g. 1. novembra Vārkavas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 26,06 EUR/m3, ieskaitot PVN. Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas periodā, kas sāksies 2019. gada 1. novembrī, iedzīvotājiem būs divas reizes gadā pieejamas  bezmaksas akcijas nolietoto lauksaimniecības iepakojumu savākšanai. Par akcijas norises laiku un kārtību informēsim atsevišķi. Uzņēmums arī turpinās rīkot novadā iecienītās "Eko dienas" akcijas, kuru laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas nederīgās un savu laiku nokalpojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas – ledusskapji, televizori un cita sadzīves tehnika.

Par "Clean R"
"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.