AKTUĀLI

Atgādinām: zilie un dzeltenie konteineri pilsētā paredzēti tikai papīram un plastmasai

02.06.2016

Vides pakalpojumu sniedzējs Clean R aicina Daugavpils iedzīvotājus nemest sadzīves atkritumus šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros, jo tādējādi tiek iz-niekots pārējo iedzīvotāju darbs, šķirojot atkritumus – sašķirotais materiāls vairs nav derīgs otrreizējai izmantošanai.

Lai dotu iespēju ikvienam Daugavpils iedzīvotājam šķirot atkritumus, un attiecīgi samazināt savus tēriņus par sadzīves atkritumu izvešanu, Clean R ar pašvaldības akceptu pirms mēneša pilsētā izvietoja 30 šķirotajiem atkritumiem paredzētus konteinerus, kas ir viegli atšķirami pēc krāsas.

Zilie konteineri paredzēti papīra iepakojumam un makulatūrai, bet dzeltenie – plastmasai un plēves iepakojumam. Uz konteineriem ir arī norāde par to, kādam materiālam, kurš konteiners ir paredzēts.

Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens var rūpēties par dabas resursu taupīšanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek pārvērsti par ražošanas izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti. Šķirošana tāpat palīdz samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotajiem atkritumiem paredzētie konteineri, ja tajos nav sadzīves atkritumu piejaukumu, tiek tukšoti bez maksas.

"Pirmajos publiski pieejamajos, papīram un plastmasai – paredzētajos konteineros, kas izvietoti pilsētā, lielākoties izmesti sadzīves atkritumi, tomēr redzams, ka daļa iedzīvotāju centušies ievērot to, kas rakstīts uz konteinera – proti, izmest tikai to, kam konteiners paredzēts. Rezultāts pagaidām – konteinera saturs nav derīgs pārstrādei, tomēr mēs aicinām iedzīvotājus padomāt pirms izmest jebko dzeltenajos un zilajos konteineros un ceram, ka piepildot konteinerus tikai ar papīru un plastmasu mums kopīgi izdosies samazināt kaitējumu videi,“ uzsver Clean R izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Jāatgādina, ka papīra un kartona atkritumiem paredzētajos zilajos konteineros drīkst mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu un kartona kastes. Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes.

Dzeltenajos konteineros drīkst izmest PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm, taču tās ir jāsaplacina. Šajos konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.