AS “CleanR Grupa” pievienojas sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

01.11.2022

Noslēdzoties Eiropas veselības un darba drošības nedēļai, AS “CleanR Grupa” pievienojusies šā gada pavasarī sāktajai sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”, kas ar mērķi būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās apvieno darba devējus, uzņēmumus un institūcijas, kurām rūp ikviena darbinieka veselības un drošība.

Iniciatīvas dalībnieki, parakstot apņemšanos ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība, iesaistās ekspertu tīkla veidošanā, daloties ar pieredzi un labo praksi.

“CleanR Grupa pastāvēšanas būtība ir, gādājot par cilvēkiem, rūpēties arī par planētu. Mēs pievienojamies iniciatīvai “Misija Nulle”, lai uzsvērtu, ka cilvēks, par kuru mēs gādājam, ir arī mūsu darbinieks, darba drošība ir viena no mūsu vērtībām un prioritātēm, un droša darba vide ir mūsu visu kopdarbs, lai katru dienu ikviens mūsu darbinieks atgrieztos mājās sveiks un vesels,” parakstot “Misijas Nulle” hartu, šī soļa nozīmīgumu uzsver Inta Liepa, AS “CleanR Grupa” valdes locekle.

AS “CleanR Grupa” pārvalda Latvijas vides pakalpojumu jomas vadošos uzņēmumus, tajos ik dienu nodarbinot vairāk nekā 1300 darbinieku. Grupas uzņēmumi darbojas atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas nozarē, kā arī namu apsaimniekošanas jomā, ikdienā rūpējoties par vairāk nekā 50 tūkstošiem klientu visā valstī, tādējādi katru dienu apkalpojot vairāk nekā pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju.

Grupas ieguldījumi darba drošībā un darba vides ergonomikā ik gadu palielinās, piemēram, sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību veikts ergonomisko risku audits deviņās dažādās Grupas uzņēmumu darba vietās un darbības jomās, uzsākta un turpinās nepieciešamo uzlabojumu ieviešana. Darba vide pēc iespējas labāk tiek pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp ieviesta arī atsevišķa telpa pirmās palīdzības sniegšanai. Šogad paplašināta arī darba aizsardzības speciālistu komanda, kas regulāri veic telpu un teritoriju apsekošanu, darba risku identificēšanu un novēršanu. Turpmākā periodā plānots darba drošības risku mazināšanā iesaistīt arī ikvienu Grupas uzņēmumu darbinieku.

“Misija Nulle” dalībnieki izvirza vienotu mērķi — padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas ilgtermiņa iecere ir izaugt līdz platformai, kas apvieno darba devējus, kuri kopā nodarbina vismaz 50 % jeb aptuveni 400 000 strādājošo Latvijā. Iniciatīva plānota kā platforma un ekspertu tīkls, kas sniedz atbalstu tās dalībniekiem ikdienas izaicinājumu risināšanā saistībā ar veselības un drošības jautājumiem darba vidē.