Clean R pētījums: atkritumus šķiro 68% iedzīvotāji, no tiem 50% – dabas saudzēšanas nevis naudas dēļ

10.06.2022

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” veicis apjomīgu pētījumu, kurā noskaidrots, ka šobrīd Latvijā atkritumus šķiro 68% iedzīvotāju. Katram otrajam iedzīvotājam (50%) galvenā motivācija šķirot ir apziņa, ka tiek saudzēti dabas resursi. Trešdaļai (31%) respondentu būtisks šķirošanu veicinošs faktors ir ērta infrastruktūra –  pie mājas ir pieejami šķirošanas konteineri. Pētījumā 27% respondent norādījuši, ka ikdienā šķiro atkritumus, jo ir izveidojies šāds ieradums, savukārt, lai ietaupītu naudu, atkritumus šķiro vien 19% aptaujāto. Sagaidāms gan, ka vispārēja cenu pieauguma apstākļos, finansiālais faktors var kļūt izšķirošs ievērojami lielākai iedzīvotāju daļai.

Pētījumā iedzīvotāju šķirošanas paradumi izzināti gan tiešās intervijās un fokusgrupās, gan interneta aptaujā. Tajā tikai katrs desmitais (14%) iedzīvotājs norāda, ka atkritumus nešķiro vispār, kā biežākos iemeslus minot šķirošanas konteineru nepieejamību dzīvesvietas tuvumā (58%), kā arī vietas trūkumu atkritumu šķirošanai savā mājoklī (33%).

“Pirmais un būtiskākais, ko varam novērtēt, ir sabiedrības apziņa un zaļā domāšana. Pētījums uzskatāmi atklāj – galvenā motivācija šķirot ir rūpes par vidi –  lielākai iedzīvotāju daļai tieši apziņa, ka šķiroti atkritumi tiek pārstrādāti un ir vērtīgs resurss tālākai ražošanai ir būtiskākais faktors, kas liek šķirot. Iedzīvotāji apzinās, ka atkritumu poligonu ietilpība nav neierobežota un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam samazināt kopējo poligonos noglabājamo atkritumu apjomu un sasniegt visas Eiropas un Latvijas nospraustos vides mērķus. Taču ir iedzīvotāji, kas novērtē iespēju ar pareizu šķirošanu samazināt arī savas izmaksas un daudziem savus paradumus ir licis izvērtēt arī Clean R iepriekš veiktais eksperiments “Nenoroc nākotni mēslos!” , kas atklāja – nešķirojot atkritumus, neliels nams gadā atkritumos izsviež 720 eiro, lielāks ar 30 dzīvokļiem – 3600 eiro,” akcentē SIA “Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.

Rīcība atpaliek no zināšanām, jāattīsta infrastruktūra

Lai gan cilvēki savas zināšanas par atkritumu šķirošanu novērtē kā labas, dodot tām 7 balles no 10, atbilstošas darbības nedaudz atpaliek. Savu rīcību kā pareizu atkritumu šķirošanai aptaujas dalībnieki novērtē ar 6 ballēm no 10, kas tiek skaidrots ar attīstāmu šķirošanas infrastruktūru. Lai gan vairums aptaujāto (66%) norāda, ka viņiem pieejami divi vai vairāk atkritumu šķirošanas konteineri, katrs piektais aptaujātais (22%) norāda, ka viņiem pieejams tikai viens kopējs konteineris nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tas nozīmē, ka arvien būtiski veicināt un attīstīt pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, turpinot uzstādīt arī šķirošanai nepieciešamos konteinerus pagalmā.

Katrs otrais šķiro jau dzīvoklī, pārējie – pagalmā

Pētījumā katrs otrais aptaujas dalībnieks (53%) norāda, ka šķirošanas vajadzībām mājās tur vairākus atkritumu maisus, somas vai kastes, kuros atsevišķi šķiro atbilstošus atkritumus, lai tos pēc tam izmestu atbilstošos konteineros. Savukārt 15% aptaujāto norāda, ka mājoklī visus šķirojamos atkritumus liek kopā, bet to šķirošanu atbilstošos konteineros veic pagalmā. Šī apgalvojuma ticamību gan ir sarežģīti nomērīt un netiek izslēgta iespēja, ka starp šiem 15% aptaujāto varētu būt arī iedzīvotāji, kuru iesaiste atkritumu šķirošanas sistēmā ir attīstāma.

Par vides pakalpojumu uzņēmumu Clean R

Clean R ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 600 darbiniekiem, plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu, nodrošinot gandrīz 40 pakalpojumu veidus tādās pamatdarbības jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. Pakalpojumu nodrošināšanā Clean R būtisku uzsvaru liek uz modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešanu, ko novērtē vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. SIA “Clean R” ir Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijas uzņēmums, apliecinot risku un procesu vadības atbilstību labākajai praksei.