“Clean R” pievienojas Latvijā pirmajam Ilgtspējas kodeksam un saņem platīna kategorijas  apbalvojumu  “Ilgtspējas indeksā”

17.06.2022

Ceturtdien, 16. jūnijā, vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” pievienojās Latvijā pirmajam Ilgtspējas kodeksam, ko izveidojis Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR). Ilgtspējas kodekss radīts ar mērķi sekmēt patiesas informācijas sniegšanu, tā aizsargājot patērētāju intereses un veicinot godīgu konkurenci, kā arī uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos. Parakstot kodeksu, uzņēmums apņemas ievērot tajā definētos pamatprincipus un vērtības attiecībā uz ietekmes vadību un atbildīgu komunikāciju.

“Savas ietekmes apzināšanās un tās vadība ir būtisks uzņēmuma komunikācijas un biznesa mērķu īstenošanas stūrakmens. Clean R kā vides pakalpojumu līderis Latvijā, ar vienlīdzīgu attieksmi un atbildību rūpējas par visiem ilgtspējas aspektiem, cenšoties radīt vērtību visās  savu ietekmes pušu auditorijās. Oglekļa pēdas mazināšana efektivizējot autoparku, klientu apkalpošanas digitalizācija, ieguldījumi darba vides uzlabošanā un sabiedrības izglītošana par atbildīgu šķirošanu – tās ir iniciatīvas, kas veicina uzņēmuma ilgtspēju, vienlaikus radot pozitīvu ietekmi arī nozares un valsts līmenī,” uzsver Linda Rirdance, SIA “Clean R” valdes locekle.

2022. gada Ilgtspējas indeksā Clean R saņēmis Platīna kategorijas godalgu, kas apliecina, ka uzņēmums īsteno pārdomātu biznesa stratēģiju, sekmē labas pārvaldības praksi, veidojot caurspīdīgu biznesa vidi, atbalsta klientus ilgtspējas pārmaiņās, mazina tiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī rūpējas par darbiniekiem un klientiem, tostarp gādā par ilgtspējīgiem pakalpojumu risinājumiem un servisa attīstīšanu. “Ilgtspējas indeksā” “Clean R” piedalās kopš 2019. gada, kurā pērn saņēma zelta kategorijas apbalvojumu, savukārt šogad, attīstoties un pilnveidojoties, ierindojas platīna kategorijā.

“Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sniedz objektīvus kritērijus sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Tas tradicionāli norisinās Atbildīga biznesa nedēļas laikā, kas šogad sākās 14. jūnijā.

Ilgtspējas indeksa ikgadējā izvērtējumā piedalās arvien vairāk Latvijas uzņēmumu, kas īsteno atbildīgu, godprātīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi.