Clean R

“CleanR Grupa” turpina stabilu izaugsmi, fokusējoties uz ilgtspējīgu attīstību un efektivitāti

21.06.2022

Akciju sabiedrības “CleanR Grupa” ilgtermiņa ieguldījumi 2021. gadā auguši visos biznesa virzienos — atkritumu apsaimniekošanas, otrreizējo materiālu šķirošanas un realizācijas, telpu un teritoriju uzkopšanas, kā arī namu apsaimniekošanas jomā. Grupas uzņēmumu apgrozījums pieaudzis līdz 53,8 miljoniem eiro, bet pārskata gada peļņa sasniegusi 5,9 miljonus eiro, liecina grupas 2021. gada pārskats. AS “CleanR Grupa” attīstības pamatā ir koncentrēšanās uz ilgtspējīgu pieeju biznesam un efektivitātes celšanu.

Akciju sabiedrība “CleanR Grupa” ir koncerna AS “TAK investīcijas” jaunais nosaukums. Grupas zīmola maiņa ir daļa no koncerna korporatīvās pārvaldības modeļa pilnveidošanas ar īpašu fokusu uz ilgtspējas un vides neitralitātes principu īstenošanu.

Finanšu rezultāti apliecina izaugsmi

AS “CleanR Grupa” apgrozījums gada laikā palielinājies par 3,3 %. Neskatoties uz pamatdarbības izmaksu pieaugumu, koncerna bruto peļņas rentabilitātes rādītājs ir sasniedzis 17,6 % robežu.

Grupa sekmīgi realizē savu mērķi attīstīties par efektīvu un ilgtspējīgu koncernu, stratēģiski investējot ražošanas izmaksas samazinošās un vides neitralitāti veicinošās tehnoloģijās, klientu apkalpošanas servisa uzlabošanā un procesu efektivizācijā. Būtiski ieguldījumi grupas uzņēmumos pērn veikti ilgtspējīgā attīstībā un digitalizācijā, kā arī korporatīvās pārvaldības pilnveidē un autoparka modernizācijā, pārejot uz videi draudzīgāku ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu tehniku.

Koncerna flagmanis vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” pērn palielinājis pārstāvniecību reģionos

2021. gadā koncerna lielākais uzņēmums SIA “Clean R” aktīvi piedalījās pašvaldību un citu pasūtītāju izsludinātajos kopā vairāk nekā 170 iepirkumos par sadzīves atkritumu un būvgružu apsaimniekošanas, kā arī teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu. Kā nozīmīgāko pērn uzvarēto iepirkumu jāmin iegūtās tiesības sniegt teritorijas uzkopšanas pakalpojumus Valmieras centrā un pilsētas apkaimē. Savukārt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu iepirkumā uzņēmums “Clean R” iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu Daugavpils nodaļas teritorijā.

Tāpat koncerna uzņēmumi 2021. gadā turpināja nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus divās Rīgas pilsētaas zonās — Centrā un Latgales priekšpilsētā, kā arī Kurzemes priekšpilsētā, vairākās Pierīgas teritorijās, kā arī Jūrmalā, Ozolniekos, Vārkavā un Dagdā. Pašvaldību teritoriju uzturēšanu “CleanR Grupas” uzņēmumi pērn nodrošināja Rīgā, Rēzeknē, Tukumā, Jūrmalā un Valmierā, bet ziemas mēnešos ielu uzturēšanas darbus veica arī Liepājā.

Grupas uzņēmumu profilēšana un jauns uzņēmums telpu uzkopšanas jomā

Atbilstoši stratēģiskajām prioritātēm un akcionāra ilgtermiņa vīzijai par ilgtspējīgu attīstību 2021. gadā tika uzsākta biznesu profilēšana atsevišķos uzņēmumos. Pēc vairāk nekā 15 gadu sekmīgas darbības telpu uzkopšanas jomā pērn pieņemts lēmums telpu uzkopšanas virzienu nodalīt atsevišķā uzņēmumā — SIA “Vizii”. 2022. gadā grupā turpinās uzsāktās pārmaiņas, lai īstenotu korporatīvās struktūras pilnveides plānu, kura mērķis ir profilēt koncerna uzņēmumus fokusētos biznesa virzienos, tā kāpinot kopējo efektivitāti.

“CleanR Grupa” iegulda ilgtspējīgā biznesa attīstībā

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” pērn īstenojis investīcijas vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā autotransporta modernizācijā, papildinot autoparku ar videi draudzīgiem ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmiem atkritumvedējiem. Kopumā 2021. gadā nopirktas 11 ar CNG darbināmas smagās tehnikas vienības, kas tiek izmantotas gan sadzīves, gan būvniecības atkritumu apsaimniekošanas segmentā. Tāpat grupas uzņēmumi pērn investējuši arī korporatīvās pārvaldības attīstībā, uzlabojot pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti un kāpinot klientu apmierinātību, kā arī ieviešot  modernus IT risinājumus, kas palīdz efektīvi pilnveidot attālinātās un pašapkalpošanās iespējas.

Par AS “CleanR Grupa”

AS “CleanR Grupa” un tās meitas un asociēto sabiedrību galvenie darbības veidi ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde un vides pakalpojumi. “CleanR Grupas” uzņēmumi darbojas šādās jomās: darbības ar ieguldījumiem, atkritumu apsaimniekošana, no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu šķirošana un sašķirotā materiāla realizācija, telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, energoefektivitātes pakalpojumu nodrošināšana daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un citas sadarbības formas ar mērķi pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumus. Koncernā ietilpst 20 sabiedrības, no kurām lielākais neto apgrozījuma apjoms ir SIA “Clean R”, SIA “Vides resursu centrs” un SIA “Vizii”.