CleanR praksē pārbauda un pierāda — BIO atkritumu šķirošanu birojā ir iespējama un ātri var kļūt par ikdienišķu darbību

Bioloģiski noārdāmu atkritumu (BIO) šķirošana, izmantojot bioloģiski noārdāmus (kompostējamus) atkritumu maisus, ir ērta un parocīga, galvenais ir sākt šķirot, un jau nepilna mēneša laikā jaunā atkritumu veida šķirošana kļūs par ieradumu visiem biroja darbiniekiem. Tādi ir vides pakalpojumu uzņēmuma “CleanR” novērojumi eksperimentā, kurā darbinieki rosināti birojā šķirot ne vien papīra, plastmasas un metāla iepakojumu, bet arī bioloģiski noārdāmus atkritumus. Eksperiments CleanR birojā ir viena no aktivitātēm pilotprojektā #biovaig, kas tika uzsākta mēnesi pirms pilotprojekta iedzīvināšanas daudzdzīvokļu namos.

Pilotprojektā oktobra sākumā vairāk nekā desmit SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” māju iedzīvotāji savā rīcībā saņēma speciālu BIO atkritumu šķirošanas komplektu, kurā ietilpst to šķirošanai paredzēts konteiners un kompostējamie jeb bionoārdāmie maisiņi, kuros mājsaimniecībām atkritumus uzkrāt un aiznest līdz pagalmā esošajam konteineram ir parocīgāk. Aktivitātes mērķis — noskaidrot, vai šāds risinājums veicina šķirotu BIO atkritumu apjoma palielināšanos un to kvalitātes uzlabošanos, kā arī pārbaudīt, vai konteineri ikdienā radīs mazāk neērtību un būs pievilcīgāki — piemēram, konteineri kļūs tīrāki, un mazināsies nepatīkamas smakas, par kurām mēdz sūdzēties tie iedzīvotāji, kas BIO atkritumus šķiro bez jebkāda veida maisiem.

Vienlaikus ar aicinājumu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem iesaistīties projektā un savos dzīvokļos testēt bioloģiski noārdāmos maisus pārtikas atkritumiem eksperiments risinās arī vides pakalpojumu uzņēmuma “CleanR” birojā Vietalvas ielā 5. Pateicoties sadarbībai ar SIA “Clean Living”, vides pakalpojumu uzņēmuma “CleanR” birojā ar šā gada 1. septembri tika uzsākta BIO atkritumu šķirošana BIO kompostējamos maisos. Katrā biroja virtuvē tika novietoti speciāli nelieli konteineri ar BIO kompostējamiem maisiem pārtikas atkritumu šķirošanai un uzkrāšanai, bet uzņēmuma pagalmā — līdzās šķirota iepakojuma konteineriem tika uzstādīts arī brūnais konteiners BIO atkritumiem.

Darbiniekiem tika nodrošināta informācija par projektu, atgādinājums par to, kas ir BIO atkritumi, un eksperiments varēja sākties. Secinājumi pēc šķirošanas ar BIO kompostējamu maisu palīdzību paliek nemainīgs — tajos ir ērti uzkrāt un izmest atkritumus, konteiners vai atkritumu tvertne ir tīrāka, jo nesaskaras ar pārtikas atkritumiem, rezultātā nav arī nepatīkamā aromāta. Tomēr šķirotāji novērojuši arī dažas nepilnības — maisi salīdzinoši ātri kļūst mitri un plīst, tādēļ ir jāgādā, lai mazās BIO tvertnes virtuvē tiktu iztukšotas katru dienu. Patreiz gan netiek izslēgts, ka CleanR testēja maisus, kuriem bijis kāds defekts, jo maisiem ir jābūt krietni izturīgākiem. CleanR ticam, ka, eksperimentu turpinot, neizturības trūkums vairs netiks manīts. Taču eksperiments pierāda —BIO šķirošana birojā ir viegli ieviešama.

CleanR Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane: Tagad droši varam aicināt mūsu piemēram sekot ne vien daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, bet arī citus uzņēmumus. Birojos parasti ir būtisks kafijas patēriņš, un rodas daudz kafijas biezumu, izplatīta ir arī maltīšu ieturēšana darbavietā, turklāt, ja birojā, līdzīgi kā CleanR, darbiniekiem bez maksas tiek nodrošināti arī augļi, pārtikas atkritumi rodas. Mums uzņēmumā bija svarīgi rādīt piemēru gan saviem darbiniekiem, gan citiem projektā iesaistītajiem, ka bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana ofisa telpās var būt ērta, vienkārša un pats galvenais — konteiners pildās ātri, atliek vien kolēģiem atgādināt, ka tagad pārtikas paliekām ir savs īpašais konteiners. CleanR birojā BIO šķirošana ir kļuvusi par ikdienišķu, to noteikti turpināsim arī pilotprojektam noslēdzoties, un aicinām mūsu piemēram sekot arī citus.

CleanR birojā jau gadiem sekmīgi tiek īstenota arī papīra, plastmasas, metāla un stikla iepakojuma šķirošana. Darbiniekiem ir nodrošināta iespēja birojā nodot arī nolietotās baterijas.

CleanR ir gādājis par šķirošanas risinājumu piedāvājumu iekštelpām, lai šķirošana mājsaimniecībās un birojos būtu ikdiena. Esam parūpējušies gan par šķirošanas somām, BIO šķirošanas konteineriem virtuvēm un speciālām EKO kastēm, lai veicinātu birojos ērtu, vizuāli pievilcīgu šķirošanu. Tāpat esam parūpējušies par šķirošanas iespējām ārpus biroja, sākot ar konteineriem un beidzot ar kompostēšanas kastēm privātmāju iedzīvotājiem. Katrs no šiem risinājumiem viegli atrodams CleanR vienotajā klientu apkalpošanas platformā manai.videi.lv, kas pieejama arī kā bezmaksas mobilā lietotne MANAI VIDEI.

Ikvienas mājsaimniecības un biroja veiksme šķirošanas uzsākšanai ir vēlme sākt šķirot. Aktīvi iedzīvotāji un biroja darbinieki palīdz sasniegt lieliskus rezultātus. Mēs turpinām iedzīvotāju izglītošanu un novērtējam iespēju piedalīties projektos, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti šķirošanā. Ir būtiski meklēt iemeslus, kāpēc šķirot, nevis meklēt sarežģījumus un iemeslus, kāpēc šķirošana ir sarežģīta. Projekts #biovaig rezultāti apliecina — ar pareiziem instrumentiem šķirošanas apjomus var kāpināt,” rezumē Liene Rumpane.

Par iniciatīvu

Projekta #biovaig īstenotāji ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA  “CleanLiving”, atkritumu poligons “Getliņi”, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi “CleanR” un “EcoBaltiaVide”. Projekta mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu Rīgā, piedāvājot ērtas metodes, kā to ikdienā īstenot daudzdzīvokļu mājās.

Projektam sākoties, CleanR dati liecināja, ka pie daudzdzīvokļu mājām novietotie brūnie BIO konteineri tiek aizpildīti tikai 30 % apjomā. Pēc bionoārdāmo maisiņu ieviešanas iedzīvotāji kļuvuši aktīvāki — konteineri pildās ātrāk un atkritumu kvalitāte uzlabojas. Sasniegts arī jau pirmais lielais mērķis — vienai no mājām, kur atkritumu apsaimniekošanu nodrošina CleanR, ir veikta ne tikai ārpuskārtas konteinera izvešana, bet arī palielināts konteinera tilpums, kā arī mainīts izvešanas biežums, jo BIO atkritumi tiek šķiroti aktīvi un pats galvenais — pareizi.

Tomēr BIO šķirošanā iedzīvotāji joprojām bieži pieļauj arī kļūdas, un BIO atkritumiem paredzētajos konteineros tiek izmesti sadzīves atkritumi vai plastmasas maisi, kuri nav bionoārdāmi.

CleanR dati liecina, ka nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā ap 40 % ir virtuves un zaļie jeb BIO atkritumi, kuriem būtu jānonāk speciāli paredzētā šķirošanas konteinerā. Nešķirojot BIO atkritumus, tie būtiski ietekmē gan konteinera svaru, gan tā izvešanas biežumu, tātad — arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Veicot dalīto atkritumu vākšanu, tostarp BIO atkritumu, gada laikā izmaksu ietaupījums var veidoties līdz pat 1700 eiro.