“Eko dienā” Carnikavas pagastā varēs bez maksas atbrīvoties no liekā

24.09.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu 2021. gada 9. oktobrī organizē “Eko dienu” Carnikavas pagastā. Tajā no iedzīvotāju adresēm bez maksas tiks savākta sadzīves elektrotehnika, baterijas un luminiscentās spuldzes. “Eko dienas” mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju centienus sakārtot īpašumus un izskaust iespēju, ka atkritumi nonāk vidē.

Tādi bīstamie atkritumi kā riepas “Eko dienā” tiks izvesti par īpašu cenu ­– 4,22 eiro/kg. Lielgabarīta un BIO atkritumus varēs nodot atbilstoši Carnikavas pagastā apstiprinātajam tarifam.

Atkritumu izvešana privātpersonām jāpiesaka līdz 1.oktobrim (ieskaitot), elektroniski pašapkalpošanās portālā mans.cleanr vai rakstot uz e-pastu: [email protected], norādot adresi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma Nr., aptuveno atkritumu apjomu, kā arī to frakciju – elektrotehnika, luminiscentās spuldzes, BIO vai lielgabarīta atkritumi.

Izvešanu var pieteikt tikai līguma slēdzējs, tāpēc daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus aicinām līdz 1.oktobrim vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu.

Akcijas dienas rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera. Tās tiks aizvestas dienas laikā. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

“Eko dienā” iedzīvotāji var bez maksas nodot tādu sadzīves elektrotehniku kā:

  • ledusskapji,
  • veļas un trauku mazgājamās mašīnas,
  • elektriskās krāsniņas un radiatori,
  • putekļu sūcēji, fēni, gludekļi,
  • kafijas automāti, tosteri u.c. virtuves mazā tehnika,
  • datori, monitori, printeri,
  • televizori, radioaparāti, mobilie tālruņi,
  • urbjmašīnas un citas iekārtas.

Nododot šīs nederīgās lietas otrreizējai pārstrādei, mēs kopā varam paveikt labu un videi draudzīgu darbu. Tā iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektrotehnika, baterijas un luminiscentās spuldzes ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes centros, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.