Kā rīkoties, ja neizbraucamu ceļu dēļ, konteiners nav laikus izvests?

Ziema mūs pārbauda ar sniegiem, atkušņiem, puteņiem un atkalu, kas visus ceļus, bet jo īpaši reģionālos ceļus, pārklāj te ar biezu sniega kārtu, te ledu. Tas var kavēt savlaicīgu atkritumu izvešanu. CleanR skaidro, kā rīkoties, ja konteiners nav laikus izvests un sniedz padomu, kā izvairīties no raizēm.

1. Pārcel atkritumu izvešanu, ja ir risks, ka piebraukt nevarēs

Ja sinoptiķi prognozē puteni, atkalu vai līdzīgus meteo apstākļus, kas ierasti rada sarežģījumus piebraukšanai tavai adresei, bet saskaņā ar grafiku ir paredzēta atkritumu izvešana, aicinām izvešanu pārcelt.

2. Ja atkritumi nav izvesti – nesatraucies
  • Katru gadījumu, kad neesam atkritumus izveduši saskaņā ar grafiku, piefiksējam.
  • Ja neizvešanas iemesls ir bijusi nespēja piekļūt konteineram, piemēram, aizputināts vai apledojis ceļš, tiek veikta fotofiksācija, kas to apstiprina.
  • Par neizvešanas iemeslu informējam klientu.
Svarīgi!

Lai mēs atgrieztos adresē iespējami drīz un izvešanu nodrošinātu BEZ papildu samaksas, aicinām sazināties ar CleanR

3. Ja līdz izvešanas brīdim atkritumi krājas maisos
  • Ja izvešana nav bijusi iespējama un atkritumi krājas maisos, tos jānovieto blakus sadzīves atkritumu konteineram.
  • Jau nākamajā izvešanas reizē mūsu darbinieki savāks pie konteinera novietotos maisus.
Svarīgi!

Ja laicīgi neizvesta konteinera dēļ pie tā krājas maisi ar atkritumiem, par to ir jāpaziņo CleanR klientu apkalpošanas centram: