LASUA: Būvniecībā ilgtspējīgu attīstību var nodrošināt aktīva sabiedrības un jauno speciālistu izglītošana kopā ar efektīvāku cīņa ar nelegālajiem komersantiem

09.12.2022

Intensīvāka komunikācija ar sabiedrību un tās izglītošana par pareizu būvniecībā un remontā radušos būvniecības atkritumu izvešanu. Jauno speciālistu mērķtiecīga izglītošana augstskolās par ilgtspējīgu būvniecību ar mērķi palielināt atkārtoti izmantojamu vai pārstrādātu resursu izmantošanu būvē. Koordinēts un vienotā izpratnē balstīts atbildīgo dienestu un pašvaldību darbs pie nelikumīgo komersantu apkarošanas. Tie ir galvenie uzdevumi par kuriem, tiekoties konferencē “Būvniecības atkritumu apsaimniekošana – kā sekmēt ilgtspējīgu nozares attīstību?”, vienojušies nozares eksperti. Vienlaikus definēta arī nepieciešamība precizēt jomu regulējošos normatīvus.

Noslēgumam tuvojas Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projekts “Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā” (reģ. Nr. 1-08/185/2020). Projekta vadību koordinē Latvijas atkritumu saimniecību asociācijai (LASUA). Līdz šim projektā eksperti izstrādājuši vienotas vadlīnijas par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, balstoties uz tām tapusi mācību programma gan nozares profesionāļiem, gan arī studentiem, kā arī izstrādāts iedzīvotājiem viegli saprotams buklets par to, kā pareizi parūpēties par remontā radušos būvniecības atkritumu izvešanu.

Kā viena no noslēdzošajām aktivitātēm ir notikusi mācību konference, kurā, tiekoties būvniecības un vides jomas ekspertiem, uzraugiem, atkritumu apsaimniekotājiem, būvniekiem un citiem būvniecības atkritumu apritē un apsaimniekošanā iesaistītajiem ir pārrunātas projekta laikā gūtas atziņas, prezentēti būtiskākie secinājumi, kā arī definēti uzdevumi nākamajām aktivitātēm jomas sakārtošanai arī pēc tam, kad projekts būs noslēdzies.

Mācību konferencē, ko tiešsaistē skatījās ap pussimts, bet kopumā noskatījušies ap 500 cilvēku liela auditorija, prezentēti arī projekta laikā īstenotās izpētes rezultāti un mācību programma, kas vienotas un ilgtspējīgas izpratnes attīstīšanai izstrādāta gan ekspertiem, kas pārrauga, kontrolē un īsteno būvniecības projektus, gan augstskolu studentiem.

LASUA Izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs: “LVAF projekta mērķis bija stiprināt būvniecības, vides un atkritumu apsaimniekošanas nozares sinerģiju ilgtspējīgas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas stiprināšanā. Projektā notika nozares analīze, kas ļāva identificēt būtiskas pretrunas un nesakritības dažādos normatīvos aktos, kas regulē būvniecības jomu un būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu. Izpētē tika identificēts arī tas, cik atšķirīga ir interpretācija par normatīvos definēto gan starp dažādām kontrolējošām iestādēm, gan arī nozares pārstāvjiem. Mācību konferencē bijām vienisprātis, ka projektā ir veikts būtisks darbs, lai būvniecības atkritumu apsaimniekošanas joma kļūtu ilgtspējīga. Mēs esam guvuši vienotu izpratni par problēmām un soļiem, kas ejami, lai tās atrosinātu. Šobrīd būtiski, lai projektā izstrādātie materiāli, tiktu praksē lietoti un jomas sakārtošana turpinātos arī projektam noslēdzoties.”

Vienlaikus eksperti arī ir secinājuši, ka ir nepieciešama atsevišķu normatīvo aktu pārskatīšana, lai visos būvniecības atkritumu apsaimniekošanu regulējošos normatīvos būtu vienotas prasības, precīzi definētas atbildības un nepārprotami nosacījumi.

Mācību konferencē, kas notika tiešsaistes režīmā, uzstājās eksperti no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts vides dienesta, Pašvaldību savienības, atkritumu apsaimniekošanas, kā arī būvniecības nozares. Projekta laikā izstrādāto mācību programmu, kas paredzēta gan nozares ekspertiem, gan arī augstskolu studentiem prezentēja programmas izstrādātāja Banku augstskolas profesore un Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja Dzintra Atstāja.

Konferences ieraksts ikvienam interesentam pieejams šeit.

Papildus informācijai:
Armands Nikolajevs
LASUA Izpilddirekcijas vadītājs

e-pasts: [email protected]

Projekts tiek realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.