SIA “CleanR” saņem statusu – “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Darbinieku labbūtība, kas sevī ietver gan rūpes darba vidi, gan atbalstu emocionālās un fiziskās veselības stiprināšanai arī ārpus darba, ir SIA CleanR darbības fokusā. Uzņēmums stratēģiski investē darba vides uzlabošanā un darbiniekiem nodrošina atbalstu dažādās dzīves situācijās, sekmē darbinieku vēlmi mācīties, gādājot par personisko un profesionālo izaugsmi, sniedz atbalstu veselības stiprināšanā, nodrošina iespēju strādāt daļēji attālināti, kā arī ir radījis apstākļus, lai nepieciešamības gadījumā darbinieks ērti varētu strādāt birojā arī reizēs, kad līdzi jāņem bērns. Uzņēmuma īstenotās aktivitātes atzinīgi novērtējis Sabiedrības integrācijas fonds, kas CleanR piešķīris statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Iniciatīvas mērķis ir aktualizēt uzņēmumu darbinieku spēju rast balansu starp privāto un profesionālo dzīvi, aktualizējot arī to ar kādām aktivitātēm darba devējs nodrošina šādu iespēju. CleanR statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” pieteicās un sekmīgi arī kvalificējās 2022. gada rudenī.  Šāds statuss uzņēmumiem tiek piešķirts uz 2 gadiem.

CleanR grupas Ilgtspējas vadītāja Inga Krieķe: “Lai veicinātu ne tikai darbinieku, bet arī sabiedrības labbūtību, CleanR Grupas uzņēmumi ik gadu iesaistās kopienas atbalsta aktivitātēs, kas ikvienu  motivē rūpēties par savu, apkārtējās vides un sabiedrības veselību un labbūtību. Turpināsim ieklausīties kolēģu viedokļos un vēlmēs, lai arī turpmāk veidotu produktīvu un patīkamu darba vidi, kas sekmē arī balansu starp darba un privāto dzīvi. Novērtējam iespēju saukties par “Ģimenei draudzīgu darba vietu” un turpināsim gādāt par jaunu aktivitāšu ieviešanu, kas šo statusu stiprinās.”

Vairāk par programmu un tās mērķiem iespējams uzzināt ŠEIT.