zāles pļaušana

Zāles pļaušana turpat 500 hektāru platībā un pludmales teritoriju sakopšana — “Clean R” turpina aktīvos vasaras darbus

28.06.2022

Vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” Teritoriju uzturēšanas departaments aktīvi turpina vasaras sezonas darbus, kur prioritāte ir zāles pļaušana turpat 500 hektāros publisko teritoriju Rīgā, Jūrmalā, Rēzeknē, Tukumā, Valmierā un Liepājā, kā arī kāpu zonas sakopšana Jūrmalas un Vakarbuļļu pludmalē. Vasaras sezonā katru nedēļu tiek nodrošināti arī teritoriju sakopšanas darbi pirms un pēc dažādu veidu pasākumiem un koncertiem. Turpinoties sausam un karstam laikam, aizvien pieprasītāki kļūst arī grants seguma ceļu atputekļošanas darbi. Tādus “Clean R” īstenojis gan Tukumā un Jūrmalā, gan arī privātu klientu teritorijās.

Šovasar “Clean R” Teritoriju uzturēšanas departaments jau atklājis aktīvo koncertu un pasākumu “sezonu”, nodrošinot publisko teritoriju sakopšanu pirms un pēc koncertiem un to laikā. Rīgā un Jūrmalā sakopšana un kārtības uzturēšana koncertos jau notiek Andrejostā, Mežaparkā, Lucavsalā un Jūrmalas pludmalēs.

SIA “Clean R” Teritoriju uzturēšanas departamenta vadītājs Ģirts Baltrums akcentē, ka uzkopšanas darbi koncertos un pasākumos šogad notiek daudz aktīvāk nekā iepriekšējos gados, tādēļ būtiski papildinātas uzkopēju rindas. “Pretstatā ierastajiem kopšanas darbiem, kas sākas agri no rīta, uzkopējiem koncertos darbs sākas vēlā pēcpusdienā un turpinās līdz vēlai naktij. Iespējams, tas ir iemesls, kādēļ jaunās darba iespējas guvušas īpaši lielu popularitāti gados jaunu cilvēku vidū. Viņi novērtē iespēju bez maksas baudīt mākslinieku uzstāšanos, par to vienlaikus saņemot arī atlīdzību. Patlaban uzņēmumā ir nokomplektētas visas uzkopēju brigādes, taču pieļaujam, ka, turpinoties aktīvajai vasaras koncertu sezonai arī citās pilsētās, tiks sludinātas papildu pieteikšanās uz vasaras koncertu uzkopēju vakancēm. Katrā pašvaldībā vēlamies piedāvāt darba iespējas vietējiem cilvēkiem,” skaidro Ģirts Baltrums.

Paredzēts, ka šovasar “Clean R” rūpēsies par tīrību arī gada lielākajā vasaras pasākumā – “Positivus” festivālā un citviet.

Tiek gādāts par tīrību Jūrmalas un Vakarbuļļu pludmalēs

Kopš maija nogales turpinās ikdienas sakopšanas darbi pludmalēs Vakarbuļļu piekrastē un Jūrmalā, kur uzņēmums gādāja arī par ugunskuru vietu novākšanu un pludmales sakopšanu pēc vasaras saulgriežu svinībām, kad ugunskuru kurināšana bija atļauta. Vienlaikus ar pludmales un kāpu zonas sakopšanu “Clean R” Jūrmalā nodrošina arī atpūtas infrastruktūras, proti, ģērbtuvju, soliņu, atkritumu tvertņu un bērnu rotaļu laukumu zonu, sakopšanu, gādājot par tīru un patīkamu vidi pludmales apmeklētājiem. Turpinās arī Jūrmalā izskaloto aļģu savākšana. Patlaban to apjoms nav būtisks, taču gaidāms, ka, turpinoties karstam laikam, aļģu piekrastē var kļūt būtiski vairāk. “Clean R” aļģu savākšanu nodrošina ar speciālu šiem darbiem paredzētu tehniku. Savukārt piekrastē savāktās aļģes tālākai pārstrādei tiek nogādātas uzņēmumā SIA “Eko Terra”.

Moderni risinājumi zāles pļaušanai

Patlaban lielāko darba apjomu veido zāles pļaušana — “Clean R” pārraudzībā ir zāles pļaušana turpat 500 hektāru lielā platībā publiskās teritorijās. Rīgā zāle tiek pļauta 200 hektāru plašā teritorijā daudzdzīvokļu namu pagalmos, skvēros, parkos un gar brauktuvēm. Rēzeknē kopumā “Clean R” gādā par zāles pļaušanu 100 hektāru plašā teritorijā, Tukumā un Valmierā katrā pa 70 hektāru plašā teritorijā, Jūrmalā — 20 hektāru lielā teritorijā, bet Liepājā — 15 hektāru plašās publiskās teritorijās.

Zāles pļaušanai “Clean R” izmanto dažādu gabarītu un modifikācijas traktorus un trimmerus. Savukārt teritorijās ar sarežģītu reljefu un stāvām nogāzēm — piemēram, grāvmalēs, pie dzelzceļa un tiltu uzbērumiem, — zāle tiek pļauta ar modernu, attālināti vadāmu robotu “Spider”. Tas ir teicami piemērots zāles pļaušanai tieši nogāzēs un šobrīd izcili pilda savu darbu Rēzeknes, pilsētas uz septiņiem pakalniem, zālājos.

Ikdienas ceļu uzturēšana turpinās arī vasarā

Arī vasarā notiek ikdienas ceļu uzturēšanas darbi, kas, līdzīgi kā ziemā, arī vasaras periodā tiek veikti prioritārā secībā — kā pirmie tiek sakopti augstākās nozīmes un lielākās noslodzes jeb A kategorijas ceļi, kam seko B, C un D klases ceļu uzturēšana. Autoceļu ikdienas uzturēšanā vasaras sezonā, kas ilgst līdz 15. oktobrim, galvenā uzmanība tiek pievērsta brauktuves bojājumu remontam, veicot asfaltēto segumu bedrīšu aizpildīšanu un grants ceļu līdzināšanu, tiek atbilstošā kārtībā uzturēts un atjaunots ielu horizontālā apzīmējuma krāsojums, kontrolēts ceļmalu apaugums, tīrītas ūdens atvades sistēmas un veikti citi operatīvie darbi, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanu laikā. Tāpat “Clean R” piedalās ceļu, publisko teritoriju, kā arī pludmales sakopšanas darbos, novēršot vasaras negaisu radītos postījumus.

Kopumā par teritoriju uzkopšanas darbiem vasarā gādā vairāk nekā 240 “Clean R” darbinieku.