Kas notiks, ja šķiroto materiālu vai BIO konteinerā būs neatbilstoši atkritumi?

BIO

Ja atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros dominē pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas, vai tiek izmesti nešķiroti sadzīves atkritumi – konteinera saturs tiek izvests kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas nozīmē, ka tiek piemērota standarta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Piemēram, ja BIO atkritumu konteinerā tiek ievietoti nešķirotie sadzīves atkritumi – tostarp plastmasas maisiņi, iepakojums vai šķidri pārtikas atkritumi – piemēram, zupas, kompoti, ievārījumi un tamlīdzīgi, tie zaudē BIO atkritumu statusu un tiek izvesti kā nešķiroti sadzīves atkritumi atbilstoši noteiktajai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai.

! Būtiski atcerēties, ka dalīti vākto atkritumu konteinerā ievietots neatbilstošs atkritumu sastāvs bojā visu šķiroto atkritumu apjomu.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.