Cenrādis

Sadaļā “Cenrādis” varēsi apskatīt pakalpojumu un preču cenrādi. Atverot sadaļu būs redzami cenrāži atbilstoši apstiprinātajai maksai tajā reģionā, kurā atrodas līgumam piesaistītās atkritumu savākšanas adreses.

Informējam, ka katrā apkalpošanas zonā, novadā vai pagastā cenrādis var atšķirties.