Atklāts konkurss “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšanai” (pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 14.12.2020.)

SIA “Clean R”, turpinot projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” (Līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002) īstenošanu, izsludina atklātu konkursu “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas būvdarbu veikšanai” (Identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2020/01). Pieteikšanās termiņš līdz 14.12.2020. Skatīt.konkursa nolikumu šeit +  10.12.2020 atbildes uz pretendentu jautājumiem skatīt šeit