LVAF projektā identificētas nepilnības būvniecības atkritumu apsaimniekošanā un izstrādāti materiāli jomas ilgtspējīgai attīstībai

Ar vienotu vadlīniju izstrādi par to, kas ir būvniecības atkritumi un kā interpretējamas dažādos jomu regulējušos normatīvos ietvertās normas, mācību materiālu izstrādi nozares ekspertiem un augstskolu studentiem, skaidrojošu informatīvu materiālu sagatavošanu iedzīvotājiem par to, kas būvniecības un remonta atkritumi un kā tos pareizi apsaimniekot, noslēdzies projekts par ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību. Eksperti atzīst, ka nozares ilgtspējīgai attīstībai nākamais būtiskais solis ir projektā izstrādātos materiālus izmantot arī ikdienā. 

Materiāli izstrādāti Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projektā “Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā” (reģ. Nr. 1-08/185/2020). Projekta vadību koordinē Latvijas atkritumu saimniecību asociācijai (LASUA). Projektā eksperti izstrādājuši vienotas vadlīnijas par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, balstoties uz tām tapusi mācību programma gan nozares profesionāļiem, gan arī studentiem, kā arī izstrādāts iedzīvotājiem viegli saprotams buklets un skaidrojoši video materiāli par to, kā pareizi parūpēties par remontā radušos būvniecības atkritumu izvešanu.

Projektā viena no aktivitātēm bija arī mācību konference būvniecības un vides jomas ekspertiem, uzraugiem, atkritumu apsaimniekotājiem, būvniekiem un citiem būvniecības atkritumu apritē un apsaimniekošanā iesaistītajiem. Konferencē pārrunātas projekta laikā gūtās atziņas, prezentēti būtiskākie secinājumi, kā arī definēti uzdevumi nākamajām aktivitātēm jomas ilgtspējīgai sakārtošanai.

Mācību konferenci, kas interesentiem aizvien pieejama (skatīt šeit), tiešsaistē skatījās ap pussimts, bet kopumā noskatījušies vairāk nekā 500 cilvēku liela auditorija. Tajā tika prezentēti projekta laikā īstenotās izpētes rezultāti un mācību programma, kas vienotas un ilgtspējīgas izpratnes attīstīšanai izstrādāta gan ekspertiem, kas pārrauga, kontrolē un īsteno būvniecības projektus, gan augstskolu studentiem.

LASUA Izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs: “LVAF projektā notika nozares analīze, kas ļāva identificēt būtiskas pretrunas un nesakritības dažādos normatīvos aktos, kas regulē būvniecības jomu un būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu. Ir izstrādātas vienotas vadlīnijas, kas interesentiem un nozares ekspertiem pieejamas Valsts vides dienesta interneta lapā. Balstoties uz vadlīnijām ir izstrādāta arī mācību programma nozares ekspertiem un augstskolām, kas gatavo nākamos speciālistus ilgtspējīgas būvniecības jomas tālākai attīstībai. Savukārt iedzīvotājiem adīts skaidrojošs buklets, kā arī īsi video, kas vieglā valodā skaidro gan to, kas ir būvniecības un remonta atkritumi, gan arī palīdz rast risinājumu, kā no tiem viegli atbrīvoties. Projektā iesaistītie eksperti ir vienisprātis, ka ir veikts nozīmīgs darbs, lai būvniecības atkritumu apsaimniekošanas joma kļūtu ilgtspējīga. Šobrīd būtiski, lai projektā izstrādātie materiāli, tiktu lietoti praksē.”

Projektā izstrādātie skaidrojošie video pieejami projekta dalībnieku interneta resursos, kā arī vietnē atkritumi.lv.

Papildus informācijai:
Armands Nikolajevs
LASUA Izpilddirekcijas vadītājs

+37129180647

e-pasts: [email protected]

Materiāli izstrādāti ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.