Valdība un Saeima lēmusi, ka jau janvārī tiks palielināts dabas resursu nodoklis par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu; palielinās arī tarifu iedzīvotājiem

08.12.2020

Eiropas un Latvijas valdības kopīgā politika strikti paredz būtisku nešķiroto un poligonā apglabājamo sadzīves atkritumu apjoma samazināšanos. Latvijas valsts uz mērķi virzās mērķtiecīgi, katru gadu nozīmīgi palielinot dabas resursa nodokļa (DRN) likmi poligonā noglabājamiem atkritumiem. Līdz ar nodokļa palielināšanos, neizbēgami palielinās arī tarifs par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu, kas lielāks būs jau no 2021. gada 1. janvāra. “Iedzīvotāji savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu var saglabāt līdzšinējā līmenī vai samazināt, uzsākot atkritumu šķirošanu. Turklāt jāmācās šķirot ne vien iepakojums un stikls, bet arī bioloģiski noārdāmi atkritumi,” akcentē vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics.

Kas ietekmē tarifa kāpumus? 

Šī gada 23. novembrī Saeima ir pieņēmusi izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar 2021. gada 1. janvāri tiek palielināta par 30% jeb 15,00 EUR. Tā rezultātā līdzšinējo 50 EUR vietā par 1 tonnu noglabātu atkritumu poligonā ar 2021. gada 1. janvāri būs jāmaksā 65,00 EUR. 
Latvijas valdības un Saeimas kopīgais mērķis ir ievērojami samazināt nešķiroto un poligonā noglabājamo atkritumu apjomu. Mudinot iedzīvotājus aktīvāk sākt šķirot, ar katru gadu būtiski tiek palielināti nodokļi par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. 1
Papildus DRN likmei, tarifu ietekmē arī valdības un Saeimas lēmums par minimālās algas un sociālo iemaksu palielināšanu 2021. gadā, kas arī ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifu. 

Kā DRN paaugstināšanās ietekmē manu rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu?

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes: 
1. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN par atkritumu noglabāšanu;
2. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. 

Atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā stāšanās spēkā dienu, šajā gadījumā – ar 2021. gada 1. janvāri. Katras pašvaldības tuvāk esošā atkritumu poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam. Tādējādi, palielinoties DRN likmei, kas tiek iekļauta tarifā par sadzīves atkritumu noglabāšanu, pieaug arī kopējā pakalpojuma maksa.

Kā iespējams samazināt mēneša maksu par atkritumu izvešanu?

Latvijas, Saeimas un Eiropas kopējais mērķis ir nākamo gadu laikā noglabājamo atkritumu apjomu samazināt līdz minimumam. Kā efektīvākais risinājums mērķa sasniegšanai ir izvēlēta tieša finansiāla ietekme uz katru iedzīvotāju, katru gadu palielinot DRN likmi par nešķirotu atkritumu noglabāšanu. Nolemts, ka DRN likme palielināsies arī nākamajos gados par 15 EUR/t līdz 2023. gadam. Taču iedzīvotājiem ir iespēja savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu samazināt, atkritumus šķirojot. Šķirošana samazina kopējo sadzīves atkritumu apjomu un ļauj līdz minimumam samazināt konteinera izvešanas biežumu. Tas tieši ietekmē izmaksas arī tāpēc, ka dalīti vāktu atkritumu – papīrs, plastmasa un metāls, kā arī stikls – šķirošana tiek nodrošināta bez maksas. Šķirojot atkritumus, katrs var ne vien ietaupīt, bet arī saudzēt apkārtējo vidi un veicināt dabas resursu saudzīgu izmantošanu.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” saviem klientiem piedāvā uzstādīt savas mājas pagalmos kādu no dalīti vākto atkritumu konteineriem: dzelteno konteineru – papīram, plastmasai un metālam, zaļo konteineru – stiklam un/vai brūno BIO konteineru – virtuves un dārza atkritumiem. Par labāko risinājumu un izmaksām aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, sūtot ziņu uz [email protected].

Kāda būs maksa par mana konteinera izvešanu?

Carnikavas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,81 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 15,22 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Dagdas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 25,06 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 23,99 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Inčukalna novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 19,64 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 18,97 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Ikšķiles novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,52 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 14,13 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Jūrmalas iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 125,86 EUR/t (t. sk. PVN).

Ķekavas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,33 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 14,81 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 21,61 EUR/m3 (t. sk. PVN).

Nīcas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 20,42 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 19,74 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Ozolnieku novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 20,10 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 19,19 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Rīgas iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas centra rajonā un Latgales priekšpilsētā būs 16,78 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 16,14 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.
Savukārt iedzīvotājiem Rīgas Kurzemes priekšpilsētā – maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 17,07 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 16,43 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Stopiņu novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,69 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 18,00 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Sējas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,92 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 17,53 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Vārkavas novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 28,74 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 26,56 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Zilupes novada iedzīvotājiem,
sākot ar 2021. gada janvāri, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 24,88 EUR/m3 (t. sk. PVN) iepriekšējo 21,97 EUR/m3 (t. sk. PVN) vietā.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pastu [email protected]
 


1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Atkritumu apsaimniekošanas politika Latvijā, https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-politika-latvija (publicēts: 20.03.2020.).