Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Vai varu pats pieteikt atkritumu izvešanu?

Izvešanas pieteikšana/atcelšana

Nē, atkritumu izvešanas pakalpojumu drīkst pieteikt tikai konkrētā nama apsaimniekotājs, iedzīvotāji atsevišķu pakalpojumu līgumu slēgt nevar.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta 2.daļas 1.punkta b) apakšpunktam, sadzīves atkritumu izvešana ir dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešams pakalpojums un obligāti veicama pārvaldīšanas darbība.

Savukārt likuma 17.2 pants nosaka kārtību, kādā tiek slēgti līgumi par nepieciešamo pakalpojumu uzturēšanu. Likumā norādīts, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļu īpašnieki – pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu (kas var būt arī namu pārvaldnieks) pakalpojuma līguma noslēgšanai. Šī pilnvarotā persona ir tā, kura slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.