Kāpēc par atslēgu un pults lietošanu ir jāmaksā papildus?

Sadzīves atkritumi

Saskaņā ar līguma nosacījumiem klientam ir jānodrošina, lai atkritumu izvedējam noteiktā dienā saskaņā ar grafiku ir brīva piekļuve atkritumu konteineram. Ja konteiners atrodas slēgtā teritorijā, piekļūšana tam tiek traktēta kā papildus pakalpojums, kas ietver atslēgu uzglabāšanu, organizēšanu un lietošanu.

Līdzīgi papildus pakalpojums ir arī reizēs, kad atkritumu izvedējam jādodas tālu klienta teritorijā (vairāk par 5m) vai telpās, lai piekļūtu konteineram.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.