Kāpēc par atslēgu un pults lietošanu ir jāmaksā papildus?

Sadzīves atkritumi

Saskaņā ar līgumu klientam ir jānodrošina, lai atkritumu izvedējam noteiktā dienā saskaņā ar grafiku ir brīva piekļuve atkritumu konteineram. Ja konteiners atrodas slēgtā teritorijā, piekļūšana tam tiek traktēta kā papildu pakalpojums, kas ietver atslēgu uzglabāšanu, organizēšanu un lietošanu.

Līdzīgi papildu pakalpojums ir arī reizēs, kad atkritumu izvedējam jādodas tālu klienta teritorijā vai telpās, lai piekļūtu konteineram. 

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.