Kāpēc var mainīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs? Kāpēc tas pieaug gada sākumā?

Sadzīves atkritumi

Cenas izmaiņas līguma darbības laikā ir iespējamas tikai atsevišķos, stingri noteiktos gadījumos:

  • ja mainās nodokļu likmes, t.sk. dabas resursu nodokļa (DRN) likme, PVN likme, atkritumu noglabāšanas tarifs poligonos;
  • ja mainās transporta degvielas cenas;
  • cena tiek pielīdzināta atbilstoši valsts inflācijas koeficientam;
  • ja notiek būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas maina pakalpojuma sniedzēja pienākumus.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.