Kāpēc pēc katra jauna iepirkuma, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paaugstinās?

Sadzīves atkritumi

Atkritumu apsaimniekošanas maksu ietekmē pašvaldību izsludināto iepirkumu uzstādītie nosacījumi, atkritumu poligonu tarifu izmaiņas, kā arī izmaiņas dažādu nodokļu apmēros. Dažreiz katrs jaunais iepirkums atšķiras no iepriekšējā un atkritumu apsaimniekotājam tiek noteiktas citas prasības. 

Prasību izmaiņas pārsvarā ir saistītas ar normatīvo aktu izmaiņām. Būtiski ņemt vērā, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu ietekmē arī dabas resursa nodokļa izmaiņas, kas katru gadu 1. janvārī palielinās par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.