AKTUĀLI

Dagdas novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar "Clean R"

13.08.2019

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" turpmākajos trīs gados turpinās apsaimniekot atkritumus Dagdas novadā. Uzņēmums aicina iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. No 1. oktobra Dagdas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 23,50 EUR par m3 (ieskaitot PVN).

Vienas konteinera izvešanas reizes izmaksas

Konteinera tilpumsVienas izvešanas reizes cena
0,08 m31,88 EUR (ar PVN)
0,14 m33,29 EUR (ar PVN)
0,24 m35,64 EUR (ar PVN)
0,66 m315,51 EUR (ar PVN)
1,1 m325,85 EUR (ar PVN)

 

 

 

 

 

Līgumi jāpārslēdz visiem

Ņemot vērā, ka "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, līgumi ir jāpārslēdz visiem Dagdas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" aicina līgumus pārslēgt savlaicīgi – līdz šā gada 1. oktobrim. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 30. septembrim. Ja līgums netiks pārslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta, līdz tas tiks paveikts.

Kā noslēgt jauno līgumu?

Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt “Clean R" mājaslapas sadaļā "E-pakalpojumi", tas aizņems tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat var noslēgt attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 –17.00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv.

Aicina aktīvi šķirot atkritumus

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies dabas resursu nodoklis, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā minētais nodoklis ir 43,00 EUR, bet 2020. gadā tas sasniegs 50,00 EUR par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. “Clean R” nodrošinās visiem iedzīvotājiem iespēju šķirot sadzīves atkritumus. Pareiza šķirošana palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina.

Kur likt sašķirotos atkritumus?

"Clean R" aicina visus Dagdas novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā. Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem šķirot atkritums, jau šobrīd pašvaldībā ir izveidots un tiek apkalpots 21 publiski pieejams dalīti vākto atkritumu punkts. Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam. Iedzīvotājiem ir nepieciešams sašķirot ikdienas sadzīves atkritumus un ievietot sašķiroto atbilstošajā atkritumu konteinerā.

Dalīti vākto atkritumu savākšanas punktu atrašanās vietas:

 • Brīvības iela 3b, Dagda;
 • Rēzeknes iela 4b, Dagda;
 • Alejas iela 3a, Dagda;
 • Alejas iela 4, Dagda;
 • Mičurina iela 3a, Dagda;
 • Brīvības iela 29, Dagda;
 • Alejas iela 29, Dagda;
 • Pasta iela 35a, Dagda;
 • Ozoliņi, Dagdas pagasts; “Dižskabarži”,
 • Vecdome, Dagdas pagasts;
 • “Lejas sētas”, Vecdome, Dagdas pagasts;
 • Šķaune, Šķaunes pagasts;
 • Porečje, Bērziņu pagasts;
 • Ezernieki, Ezernieku pagasts;
 • Andrupene, Dagdas iela 6, Andrupenes pagasts;
 • Ezernieku iela 1a, Andrupene, Andrupenes pagasts;
 • Neikšāni, Ķepovas pagasts;
 • Asūne, Asūnes pagasts;
 • Konstantinova, Konstantinovas pagasts;
 • Andzeļi, Andzeļu pagasts;
 • Svarinci, Svariņu pagasts.

Rūpējies par pareizu šķirošanu un ielāgo!

 • Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Tetrapakas ir jāizmet sadzīves atkritumos. Plastmasas un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest plastmasas iepakojumu, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā̄, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles noteikti ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.
 • Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst mest saplēsto stiklu, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.

Plašs papildu pakalpojumu klāsts

Iedzīvotāju ērtībai, par atsevišķu samaksu “Clean R” nodrošinās sekojošo atkritumu veidu apsaimniekošanu:

 • bioloģiski noārdāmo jeb kompostējamo atkritumu apsaimniekošanu – 23,50 EUR par m3 (ieskaitot PVN);
 • lielgabarīta atkritumu izvešanu – 32,37 EUR par m3 (ieskaitot PVN). Lielgabarīta atkritumi ir tie, kurus izmēra dēļ nav iespējams ievietot konteinerā. Piemēram, mēbeles, matrači u.c.;
 • mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu – 66,55 EUR (ieskaitot PVN) par m3;
 • bīstamo atkritumu apsaimniekošanu – 459,80 EUR par m3 (ieskaitot PVN).
 • reizi gadā "Clean R" pēc klientu pieprasījuma nodrošinās sadzīves konteineru mazgāšanu. Ja pakalpojums nepieciešams biežāk, viena konteinera mazgāšanas pakalpojumu izmaksas ir 23,50 EUR (ieskaitot PVN).