AKTUĀLI

Piesniguši un necaurbraucami pagalmi apgrūtina atkritumu izvešanu

29.01.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” vērš iedzīvotāju uzmanību, ka mainīgo laika apstākļu un nokrišņu ietekmē atkritumu izvešana Rīgas mikrorajonos ir apgrūtināta, bet vietām tā ir pat neiespējama. “Clean R” aicina iedzīvotājus izprast sarežģītos darba apstākļus, kas kavē atkritumu izvešanas grafika ievērošanu, un pagalmu apsaimniekotājus – sadarboties situācijas uzlabošanā.

Janvārī Rīgā un Pierīgā “Clean R” fiksējis 275 gadījumus, kad atkritumu izvedējiem nav bijis iespējams piekļūt konteineram, jo ceļi ir bija neizbraucami vai arī piekļuvi kavēja pagalmā neatbilstoši novietotas automašīnas. Lielākoties šie gadījumi ir saistīti ar daudzdzīvokļu namu pagalmiem, taču sarežģīti apstākļi veidojas daudzviet Pierīgā, kur nepietiekamā intensitātē tiek tīrīti piebraucamie ceļi pie privātmājām.

“Sarežģīta vai pat neiespējama piekļūšana pie atkritumu konteineriem saasinās tieši ziemas periodā, kad jau tā nereti šauros daudzdzīvokļu namu pagalmus vēl šaurākus vērš gar brauktuvēm sašķūrētais sniegs. Līdz ar to iedzīvotāju autotransportam paliek mazāk vietas un izplatīti ir gadījumi, kad automašīnas ir novietotas uz brauktuves vai, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto attālumu no krustojumiem. Tas liedz iespēju specializētajam atkritumu autotransportam iebraukt pagalmā un piekļūt atkritumu konteineriem, nebojājot savu, kā arī iedzīvotāju autotransportu. Situāciju sarežģītāku padara arī pagalmu ceļu stāvoklis – ir daudzdzīvokļu māju pagalmi, kuros sniegs nav pietiekami bieži tīrīts, tāpēc mainīgas diennakts temperatūras apstākļos izveidojas izbraukātas un apledojušas risas, kas neļauj droši izbraukt pagalmu,” aicinot uz iedzīvotāju sapratni, situāciju raksturo “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Auziņa.

Lai nodrošinātu iespējami savlaicīgu atkritumu izvešanu, daudzviet pagalmos “Clean R” darbinieki izstumj konteinerus pa neizbraucamās risās sabraukto brauktuvi, tomēr arī tas ne visur ir iespējams. “Ir adreses, kurās atkritumu izvedēji vienas dienas laikā cenšas pie konteineriem piekļūt vairākas reizes, taču ir spiesti doties prom, atkritumus neizvedot. Kur tas ir iespējams, mūsu krāvēji konteinerus izstumj no pagalma, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu. Ne vienmēr arī izdodas konteinerus novietot precīzi atpakaļ tiem paredzētajās vietās. Mēs visi redzam, kādi ir šā gada laika apstākļi un apzināmies, ka intensīvas snigšanas apstākļos nodrošināt absolūti tīru brauktuvi nav iespējams nedz uz ielas vai ceļa, nedz pagalmā. Aicinām iedzīvotājus būt pretimnākošiem, iespēju robežās savu transportu pagalmos novietojot tā, lai tas netraucē specializētās tehnikas piekļūšanu konteineriem. Kā arī aicinām būt saprotošiem, ja konteiners nav izvests saskaņā ar grafiku,” tā Zane Auziņa. Viņa gan akcentē, ka pēdējo nedēļu laikā “Clean R” saņēmis arī vairāku iedzīvotāju atzinību par to, ka atkritumu konteineru izvedēji ir spējuši nodrošināt atkritumu izvešanu šķietami bezcerīgos apstākļos.

Vienlaikus “Clean R” daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus aicina iespēju robežās palielināt intensitāti, kādā tiek tīrītas un kaisītas ar sāli pagalmu brauktuves un konteineru izstumšanas vietas, samazinot riskus ilglaicīgi veidoties sasalstošām un neizbraucamām risām, kas apgrūtina pārvietošanos gan iedzīvotājiem, gan arī specializētajam transportam. Kā papildu pagaidu risinājumu “Clean R” namu apsaimniekotājus lūdz izvērtēt iespējas atkritumu konteineru novietnes pagalmos pārvietot uz vietu, kur tām ir vieglāk piekļūt, vai arī atkritumu izvešanas dienā izstumt konteinerus tuvāk vietām, kur ir iespējams tiem piekļūt.