AKTUĀLI

Pirmie rēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tonnās

10.04.2018

2018. gada aprīlī noslēdzās pirmais mēnesis, kad Jūrmalas iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi tika apsaimniekoti, balstoties uz to faktisko svaru tonnās. Vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" komanda pirmā mēneša darbību vērtē pozitīvi. Par to stāsta "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Pirmais mēnesis Jūrmalā, sverot atkritumus

Šobrīd ar pārliecību varam teikt, ka svēršanas process norit bez kļūdām un svēršanas rezultāti atbilst reālajam atkritumu svaram. Mūsu veiktie sagatavošanās darbi ir bijuši kvalitatīvi – čipotie konteineri, atkritumvedēju svaru sistēma un arī datu pārraides sistēma darbojas bez aizķeršanās un uzticami. 

Pirmā mēneša laikā vairāki Jūrmalas iedzīvotāji vērsās pie mums ar jautājumiem vai precizējumiem par svēršanas sistēmu un savu datu precizitāti. Visos gadījumos iedzīvotājiem izskaidrojām procesu, kā norit svēršana un kā tiek apkopoti dati, kā arī pārbaudījām savu datu atbilstību iedzīvotāju sniegtajai informācijai. 

Novērojām pozitīvu tendenci iedzīvotāju attieksmē un atbildībā par savu konteineru saturu. Liela daļa Jūrmalas iedzīvotāju, it īpaši privātmāju iedzīvotāji, un juridiskas personas ir apzinīgi un pareizi pievērsušas atkritumu apsaimniekošanai, nodalot otrreiz pārstrādājamos un smagos atkritumus no sadzīves atkritumu plūsmas. Martā no publiski pieejamajiem šķirošanas punktiem Jūrmalā izvedām gandrīz divas reizes vairāk materiālu nekā iepriekšējo mēnešu laikā, kas apliecina iedzīvotāju aktīvāku rīcību, šķirojot atkritumus. Pieaugusi ir arī daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāju interese par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu pie ēkām. 

Pieaugusi ir arī iedzīvotāju interese par savu konteineru drošību. Esam saņēmuši vairākus desmitus un turpinām saņemt pieprasījumus par konteineru aprīkošanu ar slēdzeni vai to nomaiņu pret slēdzamajiem konteineriem. Šādi iedzīvotāji var parūpēties, lai viņu konteinerā atkritumus nemet nepiederošas personas, tā palielinot atkritumu svaru.

Sadarbība ar Jūrmalas iedzīvotājiem pirmā mēneša laikā ir bijusi produktīva, un mēs ļoti novērtējam iedzīvotāju atsaucību un ieinteresētību. 

Pirmie rēķini par pakalpojumu

Jau tuvāko dienu laikā Jūrmalas iedzīvotāji saņems pirmos mēneša un ceturkšņa rēķinus par pakalpojumu, kas balstīts uz izvesto sadzīves atkritumu svaru. Vairākumam Jūrmalas iedzīvotāju šie rēķini sagādās patīkamu pārsteigumu, proti, tie būs mazāki nekā līdz šim. Rūpīgiem privātmāju iedzīvotājiem rēķinu summa ir samazinājusies pat vairākas reizes. Savukārt lielākajam namu apsaimniekotājam Jūrmalā rēķina summa ir samazinājusies par 10%. 

Daļai Jūrmalas iedzīvotāju rēķinu summa ir palikusi iepriekšējā rēķina līmenī, bet jāatzīst, ka nelielai daļai jūrmalnieku rēķini ir pieauguši. Lielākus rēķinus saņems tie ēku iedzīvotāji, kuri sadzīves atkritumu konteinerus izmanto slapju, smagu, nepiemērotu atkritumu izmešanai, kā arī nerūpējas par atkritumu šķirošanu. 

Ko darīt, ja rodas jautājumi par jauno rēķinu? 

Ja Jūrmalas iedzīvotājiem un ēku apsaimniekotājiem rodas jautājumi par rēķiniem un tajos iekļautajiem datiem, aicinām sazināties ar SIA “Clean R”: 

Ko darīt, lai samazinātu rēķinu? 

Atkritumu svēršanas sistēma Jūrmalā ir vērsta uz to, lai iedzīvotājus rosinātu aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā. 

Šķirojot atkritumus, iedzīvotāji var būtiski samazināt sadzīves atkritumu kopējo svaru un par atkritumiem saņemt mazāku rēķinu. Par šķiroto, otrreiz pārstrādājamo materiālu – stikla, metāla, papīra, PET iepakojumu – apsaimniekošanu Jūrmalas iedzīvotājiem nav jāmaksā. Tādēļ, ja tie tiek nodalīti no nešķirojamajiem atkritumiem, sadzīves atkritumu svaru var būtiski samazināt.

Par iedzīvotāju atkritumu šķirošanas iespējām Jūrmalas pilsētas dome ir parūpējusies, un visā Jūrmalas pilsētā ir izveidoti vairāk nekā 120 publiski pieejamie šķirošanas punkti. Šajos punktos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja bez maksas atbrīvoties no šķirojamiem atkritumiem, kurus pēc tam nogādās otrreizējai pārstrādei. Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji ir aicināti vērsties pie saviem namu apsaimniekotājiem un parūpēties par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu pie savas ēkas. 

Tāpat Jūrmalas iedzīvotāji sadzīves atkritumu svaru un arī rēķinu var samazināt, nodalot un sadzīves konteinerā neliekot smagos atkritums, kas ir apsaimniekojami citādāk, piemēram, būvgružus, lielgabarīta atkritumus, dārza jeb zaļos atkritumus.

Jūrmala ir pirmā pašvaldība, kurā sadzīves atkritumu apkalpošana notiek pēc faktiskā svara tonnās. Pāreja uz šo sistēmu notika 2018. gada 1. martā, balstoties uz 2017. gada 12. janvārī pieņemtajiem Jūrmalas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr. 5 un 2016. gada atklātā konkursa nolikumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā”, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājam 2018. gada martā ir jāuzsāk sadzīves atkritumu svēršana visā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Jāuzsver, ka šāds Jūrmalas pieņemtais lēmums ir ļoti atbildīgs solis un šādas sistēmas ieviešana veicina iedzīvotāju iesaistīšanos "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna" izpildē.