AKTUĀLI

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā nodrošinās Clean R

08.12.2016

No 2017. gada 1. marta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā nodrošinās vides pakalpojumu sniedzējs Clean R. Tiesības turpmākos septiņus gadus nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā uzņēmums ieguvis, uzvarot pašvaldības rīkotajā atklātajā konkursā. Clean R nav jaunpienācējs Ikšķilē, jo jau veic atkritumu izvešanu daļai novada iedzīvotāju.

Ikšķiles novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2017. gada 1. marta būs jāmaksā 8,31 eiro par m3 (t.sk. PVN). Jau tuvākajā laikā Clean R informēs iedzīvotājus par iespējām noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Tie būs jāslēdz visiem novada iedzīvotājiem, arī tiem, kuriem atkritumus jau izved Clean R.

Saskaņā ar konkursa nosacījumiem Clean R nodos iedzīvotāju rīcībā konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai bez maksas. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ir šķirošana, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek izvesti bez maksas. Tāpēc ikšķiliešiem būs iespēja samazināt rēķinus par atkritumu uzvešanu, tos šķirojot. Bez maksas atbrīvoties no papīra, plastmasas un stikla atkritumiem varēs publiski pieejamos šķiroto atkritumu savākšanas punktos. Tāpat tiks nodrošināta dalīto atkritumu – papīra, plastmasas, stikla un metāla izvešana ar šķiroto atkritumu konteineriem. Savukārt bezmaksas atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem varēs kompostēšanas laukumā.

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz minimālais atkritumu izvešanas biežums Ikšķiles novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir 2 reizes mēnesī. Vienģimeņu, divģimeņu un rindu māju iedzīvotājiem atkritumi būs jāizved vismaz vienu reizi mēnesī. Īpašumos kur tiek veikta saimnieciskā darbība, komercdarbība, ja tā nav saistīta ar sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu – atkritumi jāizved vismaz reizi mēnesī. Ēkās, kuras ir apdzīvotas īslaicīgi, piemēram, vasarnīcās, atkritumi jāizved vienu reizi divos reiz mēnešos, periodā kad īpašums ir apdzīvots.