AKTUĀLI

Tiek mainīts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Inčukalna novadā

29.07.2016

Vides pakalpojumu sniedzējs Clean R informē, ka saskaņā ar Inčukalna novada domes lēmumu no 1. septembra tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Inčukalna novada iedzīvotājiem.

No 1. septembra Inčukalna novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 10,25 eiro par m3 (t.sk. PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots pakalpojumiem, kas sniegti pēc 1. septembra. Tas nozīmē, ka rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu, kurā tiks ietverts jaunais tarifs, iedzīvotāji saņems oktobra sākumā – līdz mēneša 8. datumam. Saskaņā ar novada domes lēmumu tiek mainīti atkritumu apsaimniekošanas tarifi arī būvgružiem un ražošanas atkritumiem, kā arī lielgabarīta atkritumiem. Turpmāk par būvgružu un ražošanas atkritumu izvešanu būs jāmaksā 14,24 eiro par m3 (t.sk. PVN), bet par lielgabarīta atkritumiem – 9,58 eiro par m3 (t.sk. PVN).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā Inčukalna novada iedzīvotājus lūdzam sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruni 67111001 vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Atgādinām, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ir šķirošana, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek izvesti bez maksas.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums saistīts ar to, ka š.g. 5. maijā stājās spēkā jaunais – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā "Getliņi," un tas pieaug no 15,54 eiro uz 28,32 eiro par tonnu (neskaitot pievienotās vērtības nodoki (PVN) un dabas resursu nodokli (DRN)). Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 3 komponentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Pieaugot kādai no pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās kopējā pakalpojuma maksa.