Kam jāsakopj konteineru laukums pēc atkritumu izvešanas?

Konteineri

Konteineru laukumu uzkopšana ir nama apsaimniekotāja atbildība. Savukārt, ja konteineru laukumi ir pašvaldības pārziņā (piemēram, publiski pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti), tad to uzkopšanu nodrošina pašvaldība. 

Ja izvešanas brīdī no konteinera izkrīt atkritumi, to savākšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.