Kāpēc Jūrmalā atkritumi tiek svērti tonnās? Vai svari ir sertificēti un verificēti? Kā varu būt pārliecināts par svara pareizību?

Pašvaldību atbildība

Jūrmalas pilsētas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums tiek nodrošināts, uzskaitot nodoto atkritumu svaru. Šādu uzskaiti, Jūrmalas pašvaldība noteica iepirkuma procedūrā.


Clean R regulāri veic svaru verifikāciju, kas garantē to precizitāti. Atkritumu automašīnām, kas paredzētas Jūrmalas pilsētas atkritumu svēršanas pakalpojuma nodrošināšanai, SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” ir izsniedzis sertifikātu par automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, kas uzstādīti uz transportlīdzekļa.  Atbilstību sertifikāti ir apskatāmi Clean R mājas lapā.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.